Yabancı Uyruklu kişilerin araç alma, satma, kayıt trafik hizmetleri, işemleri

  YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ

1. Araç  tescil  işlemleri  sırasında Türk  Vatandaşları’ndan   istenilen belgeler

 yabancılardan da istenir.

 2. Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.


YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI                                                               

1- Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde;

     a) Dilekçe 
    b) Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi 
    c) Tescil ve Trafik belgeleri 
    d) Plakalar

     Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz
edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir.

 2-Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek
veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yurtdışına çıkarılmak istenmesi halinde;

     a) Dilekçe 
    b) Noter satış senedi 
    c) Tescil ve Trafik belgeleri 
    d) Plakalar 
    e) İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden) 
    f) Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA TESCİLLİ ARAÇLARIN  YURDUMUZU TERK  İŞLEMİ

1. MA-MZ grubu plakalar ile diplomatlara ve NATO’ya tahsis edilen araçlara  işlem yapılır. 

2. Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu (Ek-1) 
3. Araca ait plakalar 
4. Araca ait Tescil ve Trafik belgeleri 
5. Dilekçe

6. Vergi Dairesi’nden borcu yoktur belgesi (NATO personeli ve diplomatlar hariç)

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.