Toyota Carina kullanici el kitabı kullanim kılavuzu

Toyota Carina kullanıcı el kitabı bilgisayara indirip bakabilirsiniz aşağıdaki linkten pdf olarak bakabilirsiniz.

 

TOYOTA marka araçlar için bugün piyasada orijinal olmayan birçok çeþit yedek parça ve aksesuar satılmaktadır. Bu çeþit orijinal olmayan TOYOTA yedek parça ve aksesuarlarını kullanmak,(Bu parçalar ülkemizdeki bazı ku rumlar tarafından onaylanmıþ bile olsa) aracınızın emni-yetini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu yüzden, orijinal TOYOTA imalatı olmayan yedek parça ve aksesuarlar ya da bunların değiþtirilmesi veya montajından doğacak sorunlar garanti kapsamına girmez ve TOYOTASA’yı yükümlülük altına sokmaz. Bu araçta tadilat yapılmamalıdır. TOYOTA’nızda yapılacak tadilatlar, aracınızın performansını, emniyetini veya dayanıklılığını etkileyebileceği gibi, yasal dü zenlemelere de aykırı düþebilir. Bunlara ek olarak, yapılacak tadilatlardan kaynaklanacak hasar veya performans sorunları garanti kapsa-mına alınmaz.