Toyota Avensis kullanıcı el kitabı kullanım kılavuzu

Toyota Avensis  model aracınızın kullanım kılavuzunu kaybettiyseniz aşağıdaki linkten pdf şeklinde indirebilirsiniz.

 

 

Gün geçtikçe büyüyen, bilinçli Toy ota kullanýcý grubuna hoþ geldiniz. Ürettiðimiz her
aracýn ka li teli yapýsý ve üstün teknolojisinden gurur duyuyoruz.
Bu kullanýcý el kitabý yeni To yo ta’nýzýn özelliklerini ve çalýþmasý ile ilgili bilgileri içerir.
Aracýnýzý uzun yýllar emni yet le, sorunsuz ve severek kullanma zevkini tatmanýz için,
lütfen bu kitapçýðý tamamen okuyarak talimatlarý dikkatle uy gu la yý nýz ve yolcularýn da
bu açýklamalara uyduklarýný kontrol ediniz. Bu kullanýcý el kitabýný dikkatle okuyunuz.