TEOG deneme sınavı Türkçe Matematik Din Kültürü Hürriyet

Hürriyet gazetesin 17.03 2016 günü yayınlanan Doğa Okulları TEOG deneme sınav

-TEOG’A HAZIRLIK 6-

Türkçe – Matematik – Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Deneme Sınavı
t TÜRKÇE

1. Aşağıdakilerden hangisinde “göstermek” sözcüğünün yerine “belirtmek, anlatmak” sözcükleri getirilemez?

A) Çocuk vitrindeki oyuncağı parmağıyla göstererek ağlamaya başladı.

B) Yeni aldığın elbise seni daha olgun gösteriyor, emin ol!

C) Yayın hayatına yeni başlayan bu gazete gerçekleri olduğu gibi gösteriyor.

D) Sen yanlış anlamışsın, aslında bu söz onun iyi niyetini gösteriyor.

2. “Çocuk bir kayıt cihazı gibidir; siz ne yaparsanız, ne söylerseniz onu aynen kaydeder.” cümlesine anlamca en yakın olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukta iyi veya kötü, güzel veya çirkin görebildiğiniz her şey çevresinin bir yansımasıdır.

B) Çocuk, ailede aldığı eğitimi okulda geliştirir ve pekiştirir.

C) Küçük yaşta kazanılan alışkanlıklar, ömür boyu devam eder.

D) Aileler, çocuklarının eğitiminde onların isteklerini de göz önünde bulundurmalıdır.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca

olumludur?

A) Bu yaz, tatil yapmak için Marmaris’e gidemedik.

B) Kurak geçen yazın ardından barajlardaki su azaldı.

C) Masanın üzerine bıraktığım saatimi bulamıyorum.

D) Artık onunla aramızda hiçbir sorun kalmadı.

4. Evinizde, dairenizde, iş yerinizde bulunan aynanın karşısına geçin ve kendinize bakın. Aynadaki-ne gülümserseniz aynadaki de size gülümser. Aynadakine kaş çatarsanız aynadaki de size kaş çatar. Aynadakine sırt dönerseniz aynadaki de size sırt döner. Aynadakinin yüzünde leke görseniz, elinize bir bez alıp günlerce aynayı silseniz temizleyemezsiniz. Ama o bezle kendi yüzünüzü temizlerseniz aynadakinin de yüzü temizlenir.

Yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Olumsuzlukları başkalarında değil, kendimizde aramalıyız.

B) insanlara nasıl davranıyorsak onlardan da öyle karşılık görürüz.

C) Kendine bakmadan başkasını düzeltmeye kalkışan, boşa çaba sarf eder.

D) Kişi, çevresindeki insanların kendisi gibi olduğunu zanneder.

5.

m m

Yazıklar olsun ki geçti boş yere, Kırk yılı sürüyen şu gençlik çağım! Şimdi ben, dalından kopmak üzere

Kıvrılan çürük bir sarı yaprağım.

^_^

Şair için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle

söylenir?

A) Çevresindeki insanlara faydalı olmadığı için kendisine kızgındır.

B) Yaşlılık günlerinde yalnız kalmaktan rahatsızlık duymaktadır.

C) Gençlik dönemini verimli kullanamadığı için pişmandır.

D) Hatasını anlayıp çevresindeki insanlara yardım etme çabasındadır.

6. Kent yaşamı, insanları artık çekmiyor. Kalabalıkta buram buram yalnızlık var. insanlar, sanki kendi kabuklarına çekilmişler. Yollarından cenazeler geçerken kimse başını çevirip bakmaz. Çarşıda insanlar soyulurken onlara bulaşmamak için ne yapacağını şaşırır tanıklar.

Yukarıdaki paragrafta yazarın eleştirdiği asıl durum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların duyarsızlığı

B) İnsanların çıkarcı davranması

C) Geleneksel değerlerin yok olması

D) İnsanların bilinçsiz olması
7. Doğru yaşamak, doğru bildiğimiz davranış ilkelerine eylemlerimizle de sadık kalmak demektir. Bildiğimiz, açıkça söylediğimiz ve yaptığımız şeyler arasındaki tutarlılıktır. Vaatlerimizi tutmak, düşüncelere saygı göstermek ve objektif davranabilmektir.

Paragraftaki gibi düşünen birinin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?

A) Yapamayacağı bir iş için etrafındakilere söz vermemek

B) Davranışlarını, düşünceleri doğrultusunda yönlendirmek

C) Düşünce ve davranışların uygulamada farklı olduğunu savunmak

D) insanların, kendisinden farklı düşünebileceklerini kabul etmek

8. Yazdığım bütün şiirlere hâkim olan bir ana çizgi vardır. Konular ve asıl vurgulamak istediğim düşünceler bende baştan beri aynıdır. Değişik gibi görünen biçimler aslında sadece dildeki değişimlerdir, öz aynı kalmıştır. Yıllardır sevgiler, özlemler, pişmanlıklar olmuştur konularım. Değişkenlik hep dili kullanışımdadır.

Paragrafta sözü geçen şairi en iyi ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüm şiirlerinde aynı konuları, farklı söyleyişlerle anlatır.

B) Farklı söyleyişlerden yararlanması, eserlerinin beğenisini artırır.

C) Sürekli belli konular etrafında şiirler yazması, onu değersiz kılmamıştır.

D) Aynı konuyu, farklı bir söyleyişle anlatmak için kendini zorlamaktadır.

9. İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne

Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır Kopmaz kökler salmaktır gökyüzüne

Ataol BEHRAMOĞLU Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

B) Yurt özlemi D) Yaşama sevinci

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, nesne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Şurada biraz dinlenelim.

B) Bu sessiz yerde yıllarca kalınır.

C) Bu güzel günde saatlerce yürümüştük.

D) Annem, çayını keyifle yudumluyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Buraya kadar gelip de beni görmedi.” cümlesindeki altı çizili sözcükle özdeş bir fiilimsi vardır?

A) Bugün, arkadaşımla alışveriş yapmaya gideceğiz.

B) Derslerine düzenli çalışan öğrenciler, daha başarılı oluyor.

C) Gittin gideli buralarda değişen bir şey yok.

D) Babam, yakılacak odunları depoya kaldırdı.

12. 1. Daha kış gelmeden kar yağmaya başlamıştı.

2. Bunu gören köy halkı, kış için yaptığı hazırlıkları hızlandırdı.

3. Kimileri odun kesiyor, kimileri torba torba kömür alıyordu.

4. Bu yıl, kışın zorlu geçeceği belli olmuştu.

5. Bazıları da kışlık yiyecekler yapma telaşınday-dı.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden anlamlı ve kurallı bir paragraf oluşturmak için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1-2-5-3-4 C) 1-5-3-4-2

13. Ben öykü türüne yıllarını vermiş bir sanatçıyım. Bundan iki sene önce artık edebiyatın başka dallarına da yönelmem gerektiğine karar verdim. Gezip gördüğüm yerlerle ilgili aldığım notları, tozlu raflardan indirme zamanının geldiğini düşündüm. işte gezi yazıları yazmaya bu şekilde başladım. Bu alanda bugüne kadar tam dört kitabım yayımlandı. Aldığım eleştiriler, eserlerimin özellikle genç yazarlar tarafından beğenildiğini gösteriyor. Bu da beni yeni yerler keşfetmeye, yeni gezi yazılarıyla okuyucularımın karşısına çıkmaya sevk ediyor.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

A) Gezi yazısı yazmaya nasıl başladınız?

B) Gezi yazısı türünde kaç kitabınız basıldı?

C) Anılarınızı bir kitapta toplamayı düşündünüz mü?

D) Yazılarınızla ilgili eleştiriler, sizi nasıl etkiliyor?
14. “Açıklama yapmama müsaade etmeden kapıyı yüzüme çarpıp arkasına bile bakmadan uzaklaştı yanımdan” cümlesinin yapıca özdeşi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Konuştuklarımızı duymasın diye çok uğraşmıştım.

B) Bu güzel şehrin caddeleri arabalar tarafından işgal edilmişti.

C) Sana topladığım çiçeklere sevgimi de katıp getirdim.

D) Sabah erken kalktığımdan akşam hemen uykum geliyor.

15. Kimi insan kırmızıyı sever, kırmızı bir gül gördüğünde kalp atışları hızlanır. Kırmızı, onlar için “heyecan” demektir. Kimi de sarı düşkünüdür. Sonbaharı bekler sarının dinginliğini yaşamak için. Sarı, onlar için “huzur” demektir. Bazıları yeşile vurgundur. İlkbaharda kuru dallardan çıkan yeşil yapraklar onlar için “hayat” demektir. Bu yüzden onlar da yeşilden vazgeçemezler. Sonuç olarak herkesin beğenisi birbirinden farklıdır.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki parçaya uygun bir başlık olamaz?

B) İnsanlar ve Renkler D) Renkler ve Anlamları

16. “Okul bahçesinin kapısını yeşile boyayacaklar-mış.” cümlesinin nesnesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okul bahçesinin kapısını

B) yeşile

C) onlar

D) boyayacaklarmış

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla verilmiştir?

A) Elindeki tek evi de yanıp kül olunca acısı yüreğine işledi.

B) Bu ay galiba yine açık vereceğiz, her şey birbirine karıştı.

C) Yıllardır içinde sakladığı sırrı mahkemede açığa vurdu, tüm gerçekleri anlattı.

D) Ağız kalabalığına getirip yok pahasına aldı eşyaları.

18.1. Aşağı katı, sakin olduğu için seçtik.

2. Her sabah arkadaşını bu durakta bekliyordu.

3. Ön sırada oturan öğrenciyi tahtaya kaldırdı.

4. Yol açılmış, biriken vasıtalar sel hâlinde akmaya başlamıştı.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz cümlenin dolaylı tümleci (yer tamlayıcısı) durumundadır?

C) 3

19. Herhangi bir konuda; bir görüşü savunmak, bir düşünceyi ispatlamak amacıyla yazılan, gazete ve dergilerde yayımlanan yazılara … denir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki düz yazı türlerinden hangisi getirilmelidir?

A) sohbet C) gezi yazısı

20. Arkadaşım hasta olduğu için bu hafta onun işlerini 1 2 3

ben takip edeceğim. 4

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangileri yer değiştirdiğinde eylemin zamanı vurgulanmış olur?

A) 3-4 B) 1 – 4 C) 2 – 4 D) 2 – 3

t MATEMATİK
2 tan35°.cos43°

sin 30°. sin 47°. cot 55° ■ = tan 50°. cot 50°

Yukarıda verilen eşitliklere göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

-m = 2

A) A + ■ = 3 C) ▲ . ■ = 2
“V
Yukarıdaki el arabasıyla tuğlaların taşındığı rampanın yüksekliği 48 cm, eğimi JL ‘tür.

4

Tuğlaların daha az güçle taşınabilmesi için eğim

5

— ‘ya düşürülmek isteniyor. 16

Buna göre, rampanın başlangıç noktası sabit tutulmak şartıyla rampanın yüksekliği kaç cm yapılmalıdır?

A) 17 B) 20 C) 22 D) 25

4. x bir dar açı olmak üzere, tanx = —’tür.

J3

Yukarıda verilen bilgilere göre, (sinx+cosx)2 ifadesinin değeri kaçtır?

A) 2-y/3 B) 2 + \/3 C)2^3 D)

5.
Nurcan’ın evi
Ahmet’in evi
160 m
Selma’nın evi
Şekilde dört yakın arkadaş olan Ahmet, Nurcan, Selma ve Gülcan’ın evleri arasındaki uzaklıklar verilmiştir.

Buna göre Nurcan ile Selma’nın evleri arasındaki uzaklığın değerinin bir tam sayı olduğu bilindiğine göre, bu uzaklık en fazla kaç olabilir?

A) 51 B) 149 C) 141 D) 239

J’û”

15 m güney

Okul –

3 m doğu

Utku evinden çıkıp 5 m doğuya, sonra 15 m güneye ve daha sonra 3 m tekrar doğuya giderek okuluna ulaşmaktadır.

Utku’nun evi ile okulu arasındaki en kısa mesafe kaç metredir?

C) 17

2 3 4 5 6

—\—•—I—•—I-1—•—I—»

B

Yukarıda verilen sayı doğrusunda işaretlenen harflere karşılık gelen sayılar için dört arkadaşın yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangilerinin yaptığı yorum doğrudur?

C sayısı

2V3 olabilir.
B sayısı D sayısı
2\fb t 7 3\/3
olabilir. olmaz.

Kerem
B) Defne ve Çağrı D) Defne, Selin ve Kerem
B)
A) Renkler ve Düşler C) Zevkler ve Renkler
A) Çocuk sevgisi C) Aileye bağlılık
A) 1
B) 2
D) 4
B) makale D) fıkra
5 m doğu
B) 4-1-2-3-5 D) 4-2-1-5-3
A) 10
B) 15
D) 20
40 cm
7. 0 1

•<-1-1-
A sayısı

V3 olabilir.
Defne
Selin
Çağrı
Yukarıda verilen, ABC ve ECD dik üçgenlerinin birleştirilmesiyle elde edilen şekilde, IAEI = IECI, IBCI = 40 cm, ICDI = 8 cm ve IEDI = 17 cm’dir.

B, C ve D noktaları doğrusal olduğuna göre, IABI kaç cm’dir?

A) 40/2 B) 50 C)50/2 D) 50V3
A) Çağrı ve Kerem C) Defne ve Selin
TEOG’da başarının anahtarı: Doğa Okulları

2014 – 2015 eğitim-öğretim dönemindeki TEOG sınavlarında, 130 öğrencimiz tüm sorulara doğru cevap verdi.

 

 

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.