TC Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi 2017 – 2018 Akademik Takvimi

2017 – 2018 ÖN LİSANS – LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
1
GÜZ DÖNEMi
01.08.2017
07.08.2017
Önlisans programlarına ve YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile lisans
programlarına ÖSYM ile yerleştirilen öğrencilerin kayıtları (YÖK
Başkanlığı’nca belirlenecektir.) henüz belirlenmemiştir.
24.07.2017
26.07.2017
Yükseköğretim programlarına yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvuru ve
ön kayıtları
05.09.2017 Yükseköğretim programlarına yerleşen yabancı uyruklu öğrencilerin ilanı
06.09.2017 Yükseköğretim programlarına yerleşen yabancı uyruklu öğrencilerin kesin
kaydı
07.09.2017 Yükseköğretim programlarına yerleşen yabancı uyruklu öğrencilerin 1. yedek
kesin kaydı
08.09.2017
Yükseköğretim programlarına yerleşen yabancı uyruklu öğrencilerin 2. yedek
kesin kaydı
08.09.2017 Staj notu girişi için son gün

 


15.08.2017
15.09.2017
Burs başvuruları
20.09.2017 Danışman görevlendirmeleri ve değişiklikleri için son gün
21.09.2017 Fakülteler tarafından ders muafiyetlerinin bildirilmesi
18.09.2017
22.09.2017
Kayıt yenileme, ders seçme ve harç yatırma (katkı payı ve öğrenim ücreti)
19.09.2017
25.09.2017
Danışman onayı
25.09.2017 Güz Döneminin Açılması ve Derslerin Başlaması
02.10.2017
05.10.2017
Ders muafiyet ve Yabancı Dil Muafiyet Tespit Sınavı için dilekçelerinin
verilmesi
06.10.2017 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (Yabancı Dil Muafiyet Sınavı)
02.10.2017
06.10.2017
Ders ekleme – bırakma ve danışman onayı
10.10.2017 Kontenjanın dolmaması nedeniyle açılamayacak derslerin bildirilmesi
19.12.2017
Fakülteler tarafından bahar dönemi ders programlarının Rektörlüğe son
bildirilme günü
19.12.2017 Güz Dönemi Sonu Sınav Programı İlanı
19.12.2017 İstanbul Devlet Konservatuvarı Güz Dönemi Sonu Sınav Programı İlanı
29.12.2017 Derslerin bitişi (14 hafta)
02.01.2018
15.01.2018
Güz Dönemi Sonu Sınavları
17.01.2018 Ders başarı notunun girilmesi için son gün
18.01.2018 Maddi hata itirazı için son gün
19.01.2018 Öğretim elemanları için maddi hata not girişleri
2017 – 2018 ÖN LİSANS – LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
2
22.01.2018
26.01.2018
Bütünleme sınavları
30.01.2018 Staj notu girişi için son gün
31.01.2018 Bütünleme sınavları not girişi için son gün
01.02.2018 Bütünleme sınavları maddi hata itirazı için son gün
05.02.2018 Tek ders sınavı
07.02.2018 Tek ders sınavı sonuçlarının bildirilmesi ve maddi hata itirazı için son gün
08.02.2018 ÖİOS Güz Dönemi kapatma / ÖİOS Bahar Dönemi açma
08.02.2018 Mezunların Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile OİDB’ye bildirilmesi
BAHAR DÖNEMİ

09.02.2018 Staj notu girişi için son gün
09.02.2018 Fakülteler tarafından ders muafiyetlerinin bildirilmesi
12.02.2018
16.02.2018
Kayıt yenileme, ders seçme ve harç yatırma (katkı payı ve öğrenim ücreti)
12.02.2018
18.02.2018
Danışman onayı
19.02.2018 Bahar Döneminin Açılması ve Derslerin Başlaması
26.02.2018
02.03.2018
Ders ekleme – bırakma ve danışman onayı
06.03.2018 Kontenjanın dolmaması nedeniyle açılamayacak derslerin bildirilmesi
20.03.2018
Akademik Birimlerin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takvim önerilerini
ÖİDB’ye teslimi için son gün
14.03.2018
Öğretim Programlarının kontenjanlarına ilişkin ilgili yönetim kurulu kararlarının
Rektörlüğe bildirilmesi için son gün
14.03.2018
Yatay Geçiş kontenjanlarına ilişkin ilgili yönetim kurulu kararlarının Rektörlüğe
bildirilmesi için son gün
07.05.2018 İstanbul Devlet Konservatuvarı Bahar Dönemi Sınav Programının İlanı
11.04.2018 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminin Senato’ya sunulması
07.05.2018
Yaz ve güz dönemi ders programlarının fakülteler tarafından Rektörlüğe
bildirilmesi için son gün
14.05.2018 Bahar Dönemi Sonu Sınav Programı İlanı
25.05.2018 Derslerin bitişi (14 hafta)
28.05.2018
08.06.2018
Bahar Dönemi Sonu Sınavları
13.06.2018 Ders başarı notunun girilmesi için son gün
2017 – 2018 ÖN LİSANS – LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
3
13.06.2018 Maddi hata itirazı için son gün
14.06.2018 Öğretim elemanları için maddi hata not girişleri
18.06.2018
22.06.2018
Bütünleme sınavları
25.06.2018 Bütünleme sınavları not girişi için son gün
26.06.2018 Bütünleme sınavları maddi hata itirazı için son gün
27.06.2018
29.06.2018
Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) ön kayıt
28.06.2018 Tek ders sınavı
29.06.2018 Tek ders sınavı sonuçlarının bildirilmesi ve maddi hata itirazı için son gün
28.06.2018
29.06.2018
Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) kesin kayıt ve 2547/26.madde Yaz Öğretimi (Yaz
Okulu) ücreti yatırılması
29.06.2018 ÖİOS Bahar Dönemi kapatma / ÖİOS Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) açma
29.06.2018 Mezunların Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile OİDB’ye bildirilmesi
29.06.2018 MEZUNİYET TÖRENİ
YAZ ÖĞRETİMİ (YAZ OKULU)
02.07.2018 Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) Açılması ve Derslerin Başlaması
17.08.2018 Derslerin bitişi (7 hafta)
27.08.2018
31.08.2018
Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) sonu sınavları
13.08.2018
07.09.2018 İstanbul Devlet Konservatuvarı Bütünleme Sınavları
27.08.2018 Ders başarı notunun girilmesi için son gün
28.08.2018 Maddi hata itirazı için son gün
05.09.2018 Öğretim elemanları için maddi hata not girişleri
03.09.2018
07.09.2018
Bütünleme sınavları
10.09.2018 Bütünleme sınavları not girişi için son gün
11.09.2018 Bütünleme sınavları maddi hata itirazı için son gün
13.09.2018 Tek ders sınavı
14.09.2018 Tek ders sınavı sonuçlarının bildirilmesi ve maddi hata itirazı için son gün
14.09.2018 ÖİOS Yaz Öğretimi (Yaz Okulu) kapatma / ÖİOS Güz Dönemi açma
2017 – 2018 ÖN LİSANS – LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
4
14.09.2018 Mezunların Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile OİDB’ye bildirilmesi
2017 – 2018 ÖN LİSANS – LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
5
KURUMİÇİ/ KURUMDIŞIYATAY GEÇİŞ, ÇAP, YAN DAL SÜRECİ
GÜZ DÖNEMİ
07.08.2017
Ön Lisans ve Lisans programları için kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş
kontenjanlarının ilanı ve başvuru başlangıcı.
25.08.2017
Ön Lisans ve Lisans programları için kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay
geçiş, son başvuru günü.
05.09.2017
14.09.2017
Kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş, başvurularının değerlendirilmesi
15.09.2017
Yatay/dikey geçiş, intibaklarına ilişkin ilgili yönetim kurulu kararlarının Rektörlüğe
bildirilmesi
18.09.2017 Ön Lisans ve Lisans programları için ÇAP, yan dal kontenjanlarının ilanı ve
başvuru başlangıcı.
18.09.2017
19.09.2017
Yatay geçiş, kesin kayıtları ve ders muafiyet dilekçelerinin verilmesi
20.09.2017 Yatay geçiş 1. yedek kayıt ve ders muafiyet dilekçelerinin verilmesi
21.09.2017 Yatay geçiş 2. yedek kayıt ve ders muafiyet dilekçelerinin verilmesi
22.09.2017 Ön Lisans ve Lisans programları için ÇAP, yan dal son başvuru günü.
22.09.2017 Fakülteler tarafından ders muafiyetlerinin bildirilmesi
27.09.2017 ÇAP, yan dal başvurularının değerlendirilmesi
28.09.2017
29.09.2017
ÇAP, yan dal kesin kayıtları ve ders muafiyet dilekçelerinin verilmesi
BAHAR DÖNEMİ
08.01.2018
Ön lisans programları için kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş
kontenjanlarının ilanı ve başvuru başlangıcı
19.01.2018
Ön lisans programları için kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş, son
başvuru günü
29.01.2018
30.01.2018
Kurum içi yatay geçiş, kurum dışı yatay geçiş, başvurularının değerlendirilmesi
31.01.2018 Ön Lisans programları için kurum dışı yatay geçiş ile yerleşen öğrencilerin ilanı
31.01.2018
Yatay/Dikey geçiş, intibaklarına ilişkin ilgili yönetim kurulu kararlarının Rektörlüğe
bildirilmesi
01.02.2018
02.02.2018
Yatay geçiş, kesin kayıtları ve ders muafiyet dilekçelerinin verilmesi
05.02.2018 Ön Lisans programları yatay geçiş yedek kayıt tarihi
08.02.2018 Fakülteler tarafından ders muafiyetlerinin bildirilmesi
12.02.2018 Ön Lisans ve Lisans programları için ÇAP, yan dal kontenjanlarının ilanı ve
başvuru başlangıcı.
2017 – 2018 ÖN LİSANS – LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
6
19.02.2018 Ön Lisans ve Lisans programları için ÇAP, yan dal son başvuru günü.
21.02.2018 ÇAP, yan dal başvurularının değerlendirilmesi
22.02.2018
23.02.2018
ÇAP, yan dal kesin kayıtları ve ders muafiyet dilekçelerinin verilmesi
2017 – 2018 ÖN LİSANS – LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
7
YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN YATAY GEÇİŞ ÖN KAYIT SÜRECİ
GÜZ DÖNEMİ
21.08.2017
25.08.2017
Yabancı uyruklu öğrencilerin ön kayıtları (Suriye ve Mısır uyruklular)
28.08.2017
31.08.2017
Yabancı uyruklu öğrencilerin müracaatlarının ve düzey sınavlarının fakültelerce
değerlendirilmesi
05.09.2017 Yabancı uyruklu öğrencilerden kayıt hakkı kazananların ilanı ve kesin kayıtları
BAHAR DÖNEMİ
22.01.2018
26.01.2018
Yabancı uyruklu öğrencilerin ön kayıtları (Suriye ve Mısır uyruklular)
29.01.2018
31.01.2018
Yabancı uyruklu öğrencilerin müracaatlarının ve düzey sınavlarının fakültelerce
değerlendirilmesi
01.02.2018 Yabancı uyruklu öğrencilerden kayıt hakkı kazananların ilanı ve kesin kayıtları
2017 – 2018 ÖN LİSANS – LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
8
YETENEK SINAVI TAKVİMİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
24.07.2017
28.07.2017
Yetenek sınavı için başvuru ve ön kayıt
08.08.2017 Yetenek baraj sınavı
09.08.2017 Yetenek baraj sınavı (fotoğraf)
10.08.2017 Yetenek baraj sınavı (Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu)
11.08.2017 Yetenek baraj sınavı sonuçları ilanı
14.08.2017
25.08.2017 Yetenek yerleştirme sınavı
29.08.2017 Yetenek yerleştirme sınavını kazananların ilanı
05.09.2017
08.09.2017
Yetenek yerleştirme sınavını kazananların kesin kaydı
11.09.2017
12.09.2017
Yetenek yerleştirme sınavı 1. yedek kesin kaydı
13.09.2017
14.09.2017
Yetenek yerleştirme sınavı 2. yedek kesin kaydı
15.09.2017 Yetenek yerleştirme sınavı 3. yedek kesin kaydı
Güzel Sanatlar Fakültesi ve İstanbul Devlet Konservatuvarı
(Yabancı Uyruklular)
24.07.2017
26.07.2017
Yabancı uyruklu yetenek sınavı için başvuru ve ön kayıt
08.08.2017 Yetenek baraj sınavı
09.08.2017 Yetenek baraj sınavı (fotoğraf)
11.08.2017 Yetenek baraj sınavı sonuçları ilanı
14.08.2017
25.08.2017
Yetenek yerleştirme sınavı
31.08.2017
Yetenek yerleştirme sınavını kazananların ilanı
05.09.2017
08.09.2017
Yabancı uyruklu yetenek yerleştirme sınavını kazananların kesin kaydı
11.09.2017
12.09.2017
Yabancı uyruklu yetenek yerleştirme sınavı 1. yedek kesin kaydı
13.09.2017
14.09.2017
Yabancı uyruklu yetenek yerleştirme sınavı 2. yedek kesin kaydı
15.09.2017 Yetenek yerleştirme sınavı 3. yedek kesin kaydı
İstanbul Devlet Konservatuvarı
24.07.2017
28.07.2017
Yetenek sınavı için başvuru ve ön kayıt
2017 – 2018 ÖN LİSANS – LİSANS AKADEMİK TAKVİMİ
9
14.08.2017
08.09.2017
İstanbul Devlet Konservatuvarı yetenek yerleştirme sınavı
18.09.2017 İstanbul Devlet Konservatuvarı yetenek yerleştirme sınavını kazananların ilanı
18.09.2017
22.09.2017
İstanbul Devlet Konservatuvarı yetenek yerleştirme sınavını kazananların kesin
kaydı
NOT : Üniversitemiz Akademik Takviminin Senato tarafından kabul edilmesinden sonra kanun,
mevzuat ve/veya YÖK Başkanlığı tarafından yapılabilecek değişiklikler, bu takvimde kabul edilmiş
sayılır.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.