Peugeot 508 kullanıcı el kitabı kullanım kılavuzu

Peugeot 508 kullanıcı el kitabı kullanım kılavuzu kullanıcı el kitabı pdf olarak indirebilirsiniz.

353
.
Alfabetik dizin
ABS……………………………………………………….133
Acil arama………………………………………. 132, 274
Acil durumda motoru çalıştırma………………..254
Acil durumda motoru durdurma…………………166
Acil fren asistansı sistemi…………………………133
Açılır tavan……………………………………………..104
AdBlue®………………………………. 24, 32, 223, 224
AdBlue katkısı……………………… 24, 35, 223, 224
AdBlue® katkısı deposu…………………….223, 224
AdBlue® katkısı eklemeleri……………………….224
AdBlue® katkısı seviyesi…………………………..223
AdBlue menzili…………………………………….35, 36
AFU……………………………………………………….133
Ağırlık tabloları……………………………….. 265, 268
Airbag’ler………………………………………….. 27, 139
Akıllı çekiş kontrolü………………………………….134
Aksesuarlar……………………………………………. 131
Aksesuar prizi 12V……………………. 101, 108, 111
Aksesuar prizi 12 volt…………………………………99
Akü……………………………………221, 253-257, 261
Akünün şarj edilmesi……………………………….255
Aküyü sökme………………………………………….257
Alarm……………………………………………………….70
Alet kullanmadan sökülebilen topuz…………..206
Aletler……………………………………………. 229, 235
Ampul değiştirme……………… 242, 245, 246, 248
Anahtar…………………………….. 49, 50, 54, 59, 69
Ana menü……………………………………………….340
Apple® okuyucu………………………………………294
Aracın biçimlendirilmesi…………………………….28
Aracın çalıştırılması………………………….165, 176
Aracın durdurulması…………………………165, 176
Aracınızı çektirmek………………………………….262
Aracın seri numarası……………………………….273
Aracın tanımlanması………………………………..273
Aracın yerinin belirlenmesi……………………52, 61
Arka baş dayanakları……………………………….109
Arka cam (buzunu çözdürme)…………………….96
Arka camdaki buğun çözdürülmesi……………..80
Arka camdaki buzun çözdürülmesi……………..80
Arka cam sileceği……………………………………128
Arka cam yıkayıcı……………………………………128
Bagaj…………………………………………… 65, 66, 68
Bagaj acil durum kumandası………………………68
Bagaj (açılması)…………………………………..50, 57
Bagaj gizleyici………………………………………… 114
Bagajın açılması……………………….49, 50, 57, 65
Bagajın düzenlemeleri……………………… 112, 113
Bagajın kapatılması…………………………………..65
Bagajın kilidini açma…………………………….50, 57
Bakım………………………………………………………20
Bakım göstergesi………………………………………33
Bakım göstergesinin sıfırlanması………………..34
Bakımlar………………………………………………….. 11
Bakım (uyarı lambası)………………………………..20
Bakım uyarı lambası………………………………….20
Baş dayanaklarının ayarlanması……………75, 78
Basınç kontrolü (kit ile)…………………………….229
Benzinli motor………………….. 202, 215, 264, 265
Blue HDi………………………………………………… 175
BlueHDi…………………………………………….35, 223
Bluetooth bağlantısı………………………….324, 325
Bluetooth (eller serbest telefon kiti)…….324, 325
Bluetooth (telefon)……………………………324, 325
Boya renk referansı…………………………………273
Boyutlar………………………………………………….271
Buğu çözdürme…………………………………………96
Buzu çözdürme…………………………………………96
Çalıştırma ……………………………………………..254
Çekilebilir yükler…………………………….. 265, 268
Çekme…………………………………………….160, 205
Çevre…………………………………………….11, 54, 63
Çift bölgeli klima……………………………………….96
Çıkartılabilir örtücü (kar önleyici)……… 204, 205
Çocuk koltukları………………….138, 143-145, 157
Çocuklar……………………………………150, 153-155
Çocukların güvenliği………………….139, 143-145,
150, 153-155, 157, 158
Çocukların korunması……………….139, 143-145,
150, 152-155, 157
Çok işlevli ekran (oto radyolu)…………………..340
Camlı panoramik tavan…………………………….106
Cam sileceği kumandası…………………… 127-129
Cam silecekleri……………………………17, 127, 129
Cam sileceklerinin otomatik silmesi…… 127, 129
A
B
Ç
C
Arka düzenlemeler………………………………….. 111
Arka kol dayanağı…………………………………… 111
Arka koltuklar………………………………………….109
Arka koltuk sırtlıklarının yatırılması……………109
Arka sis lambaları…………………………………… 119
Arka sis lambası………………………………245, 246
Asgari yakıt seviyesi………………………………..200
Askıya alma (modu)…………………………………261
Askıya alma modu…………………………………..261
ASR……………………………………………………….133
Audio prizleri…………………………… 108, 345, 346
Ayarlar (Menü)………………………………………..310
Aydınlatma kumandası………………………117, 125
Aydınlatma reostası…………………………………..32
354
Alfabetik dizin
Far ayarı…………………………………………………126
Farlar (ayarlar)………………………………………..126
Farların otomatik yanması………………… 118, 121
Farların unutulması…………………………………. 119
Far yıkama sıvısı deposu………………………….220
Far yıkama sıvısı seviyesi………………….129, 220
Far yıkayıcılar…………………………………………128
Flaşör……………………………………………..132, 227
Flaşörlerin otomatik yanması……………………132
Follow me home………………………………………121
Fonksiyon mesajı ……………………………………..79
Frekans (radyo)………………………………. 288, 289
Fren balataları…………………………………………222
Fren diskleri……………………………………………222
Fren hidroliği seviyesi………………………………219
Frenler…………………………………………….. 22, 222
Fren sistemi uyarı lambası…………………………22
Geri manevra kamerası……………………………199
Geri parka yardım……………………………………193
Geri vites lambası…………………………….245, 246
Gösterge tabloları……………………………………..28
Gösterge tablosu………………………………………13
Gösterge tablosunun ekranı…………..28, 39, 175
Gündüz farları…………………… 118, 120, 242, 243
Güneşlik…………………………………………………101
Günlük bakım…………………………………………… 11
Günlük kilometre sayacı…………………………….29
Günlük kontroller……………………………..221, 222
Hafif iç aydınlatma…………………………………..103
Halıyı sökme…………………………………………..100
Halojen farlar…………………………………..242, 244
Harita okuma lambaları……………………………102
Hava filtresi…………………………………………….221
Hava filtresi değiştirme…………………………….221
Havalandırıcılar…………………………………………83
Havalandırma……………………………….. 11, 83-86
Hibrid……………………………………………………..272
Hidrolik direksiyon sıvısı seviyesi………………219
DAB (Digital Audio Broadcasting) –
Dijital radyo……………………………………290, 291
Dijital radyo – DAB (Digital Audio
Broadcasting)………………………………..290, 291
Dikiz aynalarının katlanması/açılması………….80
Dinamik denge kontrolü (DDK)….18, 22, 133, 135
Direksiyon (ayarlar)……………………………………79
Direksiyondan oto radyo kumandası…. 280, 339
Direksiyonun yükseklik ve derinlik ayarı………79
Dizel motor…….16, 202, 216, 217, 228, 266, 268
Dizel motor ön ısıtma uyarı lambası…………….16
Dış dikiz aynaları………………………….80, 81, 196
Dokunmatik ekran…………….. 43, 45, 46, 48, 281
Dokunmatik ekran (Menüler)….. 41, 43, 277, 281
Donanımların ayarlanması…………………………28
Dört bölgeli klima……………………………91, 94, 96
Durum uyarı lambaları……………………………….21
Düşük hava (algılama)……………………………..186
Düşük hava algılaması……………………..186, 237
Düz vites kutusu…….. 11, 16, 174, 180, 183, 222
Düz vites kutusu kolu………………………………. 174
F
G
H
D
EFD……………………………………………………….133
Ek………………………………………………………….292
E
Cam yıkama sıvısı deposu……………………….220
Cam yıkama sıvısı seviyesi……………….129, 220
CD değiştirici…………………………………. 292, 343
CDS……………………………………………………….133
Ek kaynak girişi……………………………………….346
Ek kaynak girişleri …………………………………..108
Ek kaynak prizi……………………………….. 292, 346
Ekonomik sürüş……………………………………….. 11
Eko-sürüş (tavsiyeler)……………………………….. 11
Ekran dağılımı…………………. 282, 284, 286, 296,
298, 302, 310, 320, 322, 348
Elektrikli park freni……………………………..21, 168
Elektronik anahtar………………..49, 50, 55-59, 62
Elektronik denge programı (ESC)………..18, 133
Elektronik fren dağıtıcı (EFD)……………………133
Elektronik marş kilidi………………..52, 61, 69, 167
Eller serbest kitine erişim ve
çalıştırma…………………….. 55, 56, 69, 165, 167
Eller serbest telefon kiti…………………….324, 325
Emniyet kemerleri……………………………..136-138
Emniyet kemerlerinin yükseklik ayarı…………137
Enerji tasarruf modu işlevi………………………..261
ESC/ASR……………………………………………….133
ESC (elektronik denge programı)………………..18
ESC sistemi……………………………………………..18
ESP sisteminin devre dışı bırakılması………..135
355
.
Alfabetik dizin
İç aydınlatma……………………………………102, 103
İç dikiz aynası…………………………………………..82
İç düzenlemeler…………………………………99, 101
İşleyiş uyarı lambası………………….14, 16, 18, 21
İstifleme halkaları……………………………. 112, 113
İstisnai lastik şişirme (kit ile)……………………..229
Işıklı göstergeler……………………………. 14, 18, 19
Işık yayan diyotlar-led’ler……………242, 245, 246
Isıtma…………………………………11, 84, 86, 94, 97
Isıtmalı koltuk kumandası…………………………..78
Isıtmalı koltuklar…………………………………..75, 78
ISOFIX……………………………………………153, 154
ISOFIX (bağlantılar)…………………………………152
ISOFIX bağlantılar…………………………………..152
ISOFIX çocuk koltukları……………………..152-155
Hırsızlığa karşı tertibat………………….52, 61, 167
Hız bilgisinin hafızaya alınması…………………192
Hız sabitleyici…………………………………..190, 192
Hız sınırlayıcı…………………………………..188, 192
Jack……………………………………………………….292
JACK girişi……………………………… 108, 292, 346
Jack kablo………………………………………………292
JBL ses sitemi…………………………………………276
İ
I
J
Kapı acil durum kumandası………………………..53
Kapıların açılması……………………………………..49
Kapıların kapatılması…………………….. 50, 58, 59
Karşılama aydınlatması……………………………125
Karşılama işlevi………………………………………..77
Kar zincirleri……………………………………………203
Kayak gözü……………………………………………. 111
Kilidin açılması……………………………….49, 55, 56
Kilitleme……………………………………………..50, 69
Kilometre saati………………………………………….29
Kısa farlar……………………………….. 117, 242, 244
Klasik çocuk koltukları………………………149, 150
Klima…………………………………………………. 11, 87
Kol dayanağı…………………………………………….99
Koltukların ayarı…………………………………..75, 76
Kontroller……………………………215-217, 221, 222
Kör açıların gözetlenmesi…………………………196
Korna……………………………………………………..132
Kriko………………………………………………………235
Kütleler………………………………………….. 265, 268
Kutu içecek tutucu…………………………………….99
K
Lastik basınçları………………………………………273
Lastik değiştirme……………………………. 235, 236
L
Lastik geçici tamir kiti………………………………229
Lastikler………………………………………………….. 11
Lastiklerin patinajini önleme sistemi
(ASR)………………………………………..18, 22, 133
Lastiklerin şişirilmesi………………………………… 11
Lastik patlaması………………………………………229
Lastik tamir kiti………………………………………..229
Led’ler-ışık yayan diyotlar…………..242, 245, 246
Makyaj aynası…………………………………………101
Manuel kilitleme (acil durum modu)……………..62
Manuel klima………………………………………. 84-86
Mazot katkı deposunun seviyesi………..220, 221
Mazot katkısı……………………………………220, 221
Menü………………………………………282, 284, 286,
296, 298, 302, 310, 320, 322
Menüler (audio)……………………………….282, 284,
286, 296, 298, 320, 322
Menüler (Dokunmatik ekran)…………….. 277, 281
Merkezi kilit…………………………………………58, 59
Motor bölmesi…………………………………..215-217
Motor bölümü sigorta kutusu…………………….249
Motorlar…………………………………………. 264, 266
Motorlu bagaj………………………………………66, 68
Motor tabloları…………………………………………264
Motorun çalıştırılması……………………….161, 166
Motorun stop edilmesi………………………161, 166
Motor yağı………………………………………………218
Motor yağı seviye göstergesi………………………31
Motor yağı seviyesi kontrolü……………………….31
MP3 CD çalar…………………………. 292, 343, 344
MP3 (cd’si)…………………………………….. 343, 344
MP3 CD’si………………………………. 292, 343, 344
356
Alfabetik dizin
Ön Airbag’ler……………………………………139, 142
Ön baş dayanakları………………………………75, 78
Ön cam yıkayıcılar…………………………………..128
Öndeki buğuyu giderme…………………………….96
Öndeki buzu çözdürme………………………………96
Ön kol dayanağı………………………………………107
Ön koltuklar………………………………………… 75-77
Ön panel sigorta kutusu…………………………..249
Ön parka yardım……………………………………..194
Ön sis farları…………………………………… 119, 123
Orta konsol…………………………………………….107
Otomatik klima……………………………… 84, 85, 88
Otomatikleştirilmiş vites kutusu………………….. 11
Otomatik vites kutusu……………………11, 16, 176,
180, 183, 222, 253
Otomatik vites kutusu kolu………………………. 176
Oto radyo……………………………………………….337
Otoyol işlevi (sinyaller)……………………………..120
Otoyol trafik bilgileri (TA)…………………..309, 341
Panoramik tavan güneşliğinin açılması………106
Panoramik tavan perdesi………………………….106
Park freni…………………………………………167, 222
Park lambaları……………. 117, 125, 242, 245, 246
Partikül filtresi………………………………….220, 221
Partikül filtresinin dolması (dizel)………………221
Partikül filtresinin normale dönüşü ……………221
Paspas…………………………………………………..100
Ö
O
P
Perde Airbag’ler………………………………. 141, 142
PEUGEOT Connect Apps……………………….. 319
Peugeot Connect Assistance……………….. 274
Peugeot Connect Packs………………………. 274
Peugeot Connect SOS………………………… 274
Piroteknik ön gericiler
(emniyet kemerleri)………………………………..138
Plaka lambası…………………………………………248
Programlanabilir ısıtma (Webasto)………………97
Radyo……………………………… 288, 289, 292, 340
Radyo istasyonu…………………………….. 288, 289
RDS……………………………………………………….289
Refakat aydınlatması……………………….. 121, 124
Renkli ekran……………………………………………281
Riskli bölgeler (güncelleme)……………………..307
Riskli bölgelerin güncellenmesi…………………307
Römork…………………………………………..160, 205
Saat ayarı…………………………………………… 47, 48
Saat (ayarlama)…………………………………… 47, 48
Saatin güncellemesi……………………………. 47, 48
SCR hava kirliliğini önleme sistemi……………..25
SCR hava kirliliğini önleme sisteminin
uyarı lambası………………………………………….25
SCR (Seçici katalitik indirgeme)………………..223
SCR sistemi……………………………………………223
Ses kablosu……………………………………………292
Seviyeleri kontrol etme…………………….. 218-220
R
S
Seviyeler ve kontroller……………………… 215-220
Seyir………………………………………………………302
Sigorta değiştirme…………………………………..249
Sigortalar……………………………………………….249
Sigorta tabloları………………………………………249
Silecek değiştirme…………………………… 130, 211
Sinyal lambaları………………………………………120
Sinyaller…………………………….120, 125, 242-246
Sis lambaları…………………………………………..242
Sistemin parametreleri……………………….28, 317
Soğutma sıvısı ısısı…………………………………..30
Soğutma sıvısı ısısı göstergesi…………………..30
Soğutma sıvısı seviyesi………………………30, 220
Sökülebilen topuzlu çekme
tertibatı………………………………………………..206
Statik kavşak aydınlatması……………………….123
Stepne……………………………………………. 235-237
Stop lambası……………………………………245, 246
Stop & Start………………………. 17, 42, 89, 92, 96,
180, 200, 214, 221, 253, 256
Streaming audio Bluetooth………………. 292, 294
Süper kilitleme……………………………………. 51, 60
Sürücü mahalli……………………………………………9
Sürücü mahalli filtresi………………………………221
Sürücü mahalli filtresi değiştirme………………221
Sürüş konumlarının hafızaya alınması…………77
Sürüş konumunun hafızaya alınması…………..77
Sürüş önerileri…………………………………159, 160
Şiddetli soğuklar için koruma paneli…………..204
357
.
Alfabetik dizin
Tanımlama elemanları……………………………..273
Tanımlama etiketleri………………………………..273
Tanımlanamayan anahtar………………53, 62, 166
Tarih (ayar)…………………………………………. 47, 48
Tarih ayarı………………………………………….. 47, 48
Tarihin güncellemesi……………………………. 47, 48
Tavan çubukları………………………………………212
Tavan çubuklarının montajı………………………212
Tavan lambaları………………………………………102
Tavan perdesi…………………………………………104
Tekerleği çıkarma……………………………………238
Tekerleğin yerine takılması……………………….238
Tekerlek kilitlenmesini
önleme (ABS)……………………………………….133
Teknik özellikler………………………..264-266, 268
Tek renkli ekran……………………………… 340, 348
Telefon…………………………………………… 324-326
TMC (Trafik bilgileri)………………………………..308
Torpido gözü…………………………………………..101
Trafik bilgileri (TMC)………………………………..308
Tutma kayışı……………………………………. 112, 113
Üçgen uyarı lambası………………………………..227
Üçüncü stop lambası……………………………….248
Üretici tanıtım plakaları…………………………….273
UREA……………………………………………….35, 223
USB……………………………………………………….292
Ü
U
WIP Plug………………………………………………..108
Yağ değiştirme………………………………………..218
Yağ filtresi………………………………………………221
Yağ filtresi değiştirme………………………………221
W
Y
Yağ seviye göstergesi………………………… 31, 218
Yağ seviyesi……………………………………… 31, 218
Yağ tüketimi……………………………………………218
Yakıt………………………………………………… 11, 202
Yakıt bitmesi (Dizel)…………………………………228
Yakıt deposu…………………………………………..200
Yakıt deposu kapağı………………………………..200
Yakıt deposu kapasitesi……………………………200
Yakıt deposunun doldurulması…………. 200, 202
Yakıt devresinin tekrar işler duruma
getirilmesi…………………………………………….228
Yakıt seviye göstergesi…………………………….200
Yakıt tüketimi……………………………………………. 11
Yan Airbag’ler…………………………………. 141, 142
Yan aydınlatıcılar…………………………………….125
Yanlış yakıt koymayı engelleyen
koruma sistemi……………………………………..201
Yan sinyal……………………………………………….244
Yan spotlar………………………………………125, 244
Yerden yükseklik……………………………………..272
Yerleştirme gözleri…………………………… 112, 113
Yerleştirmeler………………… 99, 101, 107, 111-113
Yokuşta kalkma yardımı…………………………..183
Yol bilgisayarı………………………………… 39, 41, 42
Yolcu Airbag’inin devre dışı
bırakılması……………………………………………139
Yol yardım çağrısı……………………………. 132, 274
Yukarı yansıtma sistemi……………..184, 188, 190
Yükleme…………………………………………… 11, 212
Yüksek yük tutma filesi……………………………. 115
Vites değiştirme göstergesi……………………… 175
Vites kolu………………………………………………… 11
T
V
USB Box prizi………………………….. 108, 292, 345
USB okuyucu………………………………………….292
Uyarı lambaları……………………………………19, 21
Uzaktan kumanda……. 49, 50, 55, 56, 58, 59, 69
Uzaktan kumandalı anahtar……..52, 53, 61, 167
Uzaktan kumandanın pili……………….. 54, 63, 69
Uzaktan kumandanın pili değiştirme………54, 63
Uzaktan kumandanın senkronize
edilmesi……………………………………………54, 63
Uzaktan kumandanın sıfırlanması………….54, 63
Uzun far asistanı……………………………………..122
Uzun farlar………………………………. 117, 242, 244
Uzun nesnelerin taşınması………………………. 111