Peugeot 406 kullanıcı el kitabı kullanım kılavuzu

Peugeot 406 kullanıcı el kitabı kullanım kılavuzu pdf olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

BAKIM GÖSTERGES¬
Size, üreticinin bak¤m plan¤na göre gerçekle
™tirilecek olan bak¤ma kadar
kalan zaman¤ bildirir.
¬™leyi™
Kontak aç¤l¤r aç¤lmaz, bak¤m i™lemlerini
temsil eden anahtar 5 saniye süreyle
yanar; kilometre göstergesinin ekran¤
size, önünüzdeki ilk bak¤ma kadar
kalan (yakla™¤k olarak yuvarlanm¤™)
kilometre miktar¤n¤ bildirir.
Örnek: Gelecek bak¤ma kadar katedilecek
4800 km daha var. Kontak
aç¤ld¤©¤nda, 5 saniye süreyle ekranda
beliren ™udur :
Kontak aç¤ld¤ktan 5 saniye sonra kilometre
göstergesi normal i™leyi™ine
döner ve ekran, katedilen toplam veya
günlük kilometreyi gösterir.
Önünüzdeki gelecek bak¤m
zaman¤na kadar katedilecek
mesafe 1000 km’den az.
Örnek: Gelecek bak¤mdan önce katedilecek
mesafe 900 km.
Kontak aç¤ld¤©¤nda 5 saniye süreyle
ekranda görülen ™udur :
Kontak aç¤ld¤ktan 5 saniye sonra
kilometre göstergesi normal i™leyi™
düzenine döner ve anahtar yan¤k kal¤r.
Anahtar size yak¤nda gerçekle™tirilmesi
gereken bir bak¤m oldu©unu bildirir.
Ekran, katedilen toplam veya günlük
kilometreyi gösterir.
Bak¤m vadesinin a™¤lmas¤.
Her kontak aç¤ld¤©¤nda 5 saniye süreyle
bak¤m anahtar¤ ve a™¤lan kilometre
miktar¤ yan¤p söner.
Örnek: Bak¤m vadesini 300 km.
a™t¤n¤z, arac¤n¤z¤n bak¤m¤ acilen
yapt¤r¤lmal¤d¤r.
Kontak aç¤ld¤©¤nda 5 saniye süreyle
ekranda görülen ™udur :
Kontak aç¤ld¤ktan 5 saniye sonra
kilometre göstergesi normal i™leyi™
düzenine döner ve anahtar yan¤k kal¤r.
Ekran, katedilen toplam ve günlük kilometreyi
gösterir.
AYRINTILARI ¬LE 406’NIZ
135