Peugeot 301 kullanıcı el kitabı kullanım kılavuzu

Peugeot 301 kullanım kılavuzu kullanıcı el kitabi aşağıdaki linkinden pdf olarak indirebilirsiniz.

sistemleri…………………………….105
Acil durumda motoru çalıştırma………………..165
Acil fren asistansı (AFU)…………………………..105
Acil fren asistansı sistemi…………………………105
AdBlue®…………………………………….. 21, 133, 137
AdBlue katkısı…………………….. 21, 133, 134, 137
AdBlue® katkısı deposu…………………….133, 137
AdBlue® katkısı eklemeleri……………………….137
AdBlue® katkısı seviyesi…………………………..133
AdBlue menzili………………………………………..134
Ağırlık tabloları…………………………………189, 191
Airbag’ler………………………………………….. 20, 110
Aksesuarlar……………………………………………. 175
Aksesuar prizi 12V…………………………………….60
Akü…………………………………………..164-167, 186
Akünün şarj edilmesi……………………………….166
Alarm……………………………………………………….37
Aletler……………………………………………..145, 146
Ampul değiştirme……………………………..153, 157
Anahtarın unutulması………………………………..66
Ana menü……………………………………………….198
Aracın çalıştırılması…………………. 64, 69, 73, 77
Aracın durdurulması………………… 64, 69, 73, 77
Aracınızı çektirmek………………………………….170
Aracın seri numarası……………………………….193
Aracın yerinin belirlenmesi…………………………34
Arka cam (buzunu çözdürme)…………………….57
Arka camdaki buzun
çözdürülmesi………………………………………….57
Arka koltuklar……………………………………………45
Arka sis lambası………………………………..93, 157
Asgari yakıt seviyesi………………………………..129
Askıya alma (modu)…………………………………168
Askıya alma modu…………………………………..168
ASR ve ESP sistemleri…………………………….106
Audio prizleri……………………….60, 205, 207, 235
Aydınlatma……………………………………………….91
Aydınlatma kumandası………………………………91
Bagaj……………………………………………………….40
Bagaj acil durum kumandası……………………… 41
Bagaj (açılması)………………………………………..33
Bagajın açılması………………………………….33, 40
Bagajın düzenlemeleri……………………………….61
Bagajın kapatılması……………………………..34, 40
Bagajın kilidini açma………………………………….33
Bakım göstergesi………………………………………23
Bakım göstergesinin
sıfırlanması…………………………………………….24
Bakımlar…………………………………………………….8
Bakım (tavsiyeler)…………………………………… 175
Bakım tavsiyeleri……………………… 175, 181, 182
Baş dayanaklarının ayarlanması…………………44
Basınç kontrolü (kit ile)…………………………….140
Benzin…………………………………………………… 131
Benzinli motor………………………….. 131, 181, 188
BlueHDi……………………………………..23, 133, 134
Bluetooth
(eller serbest telefon kiti)………………………..209
Boya renk referansı…………………………………193
Boyutlar………………………………………………….192
Buğu çözdürme…………………………………………51
Buzu çözdürme…………………………………… 51, 57
Çakmak……………………………………………………60
Çalıştırma ……………………………………………..165
Çekilebilir yükler………………………………189, 191
Çekme……………………………………………………172
Çevre……………………………………………………8, 36
Camlar…………………………………………………….42
Cam sileceği kumandası……………………………97
Cam silecekleri…………………………………………97
Cam yıkama sıvısı deposu……………………….185
Cam yıkama sıvısı seviyesi………………………185
CD değiştirici………………………………………….202
Devir saati………………………………………………..10
Dinamik denge kontrolü (ESP)………………….106
Direksiyon (ayarlar)……………………………………48
Direksiyondan oto radyo kumandası………….197Direksiyonun yükseklik ayarı………………………48
Dizel……………………………………………………… 131
Dizel motor…………… 13, 131, 132, 182, 190, 191
Dizel motor ön ısıtması………………………………13
Dizel motor ön ısıtma uyarı
lambası………………………………………………….13
Dış dikiz aynaları………………………………………46
Düşük hava (algılama)……………………………..101
Düşük hava algılama sisteminin
sıfırlanması…………………………………………..102
Düşük hava algılaması…. 17, 101, 103, 104, 144
Düz vites kutusu………………………………..68, 187
Düz vites kutusu kolu…………………………………68
Ek kaynak girişi………………………………..207, 235
Ek kaynak girişleri …………………………………..235
Ek kaynak prizi………………………………………..207
Ekonomik sürüş………………………………………….8
Eko-sürüş…………………………………………………..8
Eko-sürüş (tavsiyeler)………………………………….8
Ekran dağılımı…………………………..219, 220, 238
Elektrikli camlar kumandası……………………….42
Elektronik fren dağıtıcı (EFD)……………………105
Elektronik klima (ekranlı)………………………50, 53
Elektronik marş kilidi…………………………….36, 64
Eller serbest telefon kiti……………………………209
Emniyet kemerleri…………………….. 107, 109, 120
Enerji tasarruf modu işlevi………………………..168
ESP/ASR sistemi…………………………………….106
Geri lambası…………………………………………..157
Geri parka yardım……………………………………..89
Gösterge ibreleri……………………………………….10
Gösterge tablosu………………………………………10
Gösterge tablosunun ekranı………………….10, 81
Gündüz farları……………………………………95, 155
Güneşlik…………………………………………………..59
Günlük bakım……………………………………………..8
Günlük kilometre saatinin
sıfırlanması…………………………………………….25
Günlük kilometre sayacı…………………………….25
Günlük kontroller……………………………..186, 187
İç aydınlatma…………………………………………….99
İç dikiz aynası…………………………………………..47
İç düzenlemeler…………………………………..58, 59
İşleyiş uyarı lambası……………………………. 11, 15
İstisnai lastik şişirme (kit ile)……………………..140
Lastik geçici tamir kiti………………………………140
Lastikler…………………………………………………….8
Lastiklerin patinajini önleme sistemi (ASR)….106
Lastiklerin şişirilmesi…………………………………..8
Lastik patlaması………………………………………140
Makyaj aynası…………………………………………..59
Manuel klima (ekransız)………………………..50, 51
Mazot katkı deposunun seviyesi……………….185
Merkezi kilit………………………………………………34
Motor bölmesi…………………………………. 181, 182
Motor bölümü sigorta kutusu…………………….159
Motor kaputu…………………………………………..180
Motor kaputunun açılması………………………..180
Motorlar……………………………………188, 190, 191
Motor tabloları…………………………..188, 190, 191
Motorun çalıştırılması………………………………..64
Motorun stop edilmesi……………………………….64
MP3 CD çalar………………………………… 203, 204
MP3 (cd’si)…………………………………….. 203, 204
MP3 CD’si……………………………………… 203, 204
Ön camın alt kısmının buzunu çözdürme……..57
Ön cam yıkayıcılar…………………………………….97
Öndeki buğuyu giderme…………………………….56
Öndeki buzu çözdürme………………………………56
Ön farlar…………………………………………………153
Ön kol dayanağı………………………………………..60
Ön koltuklar………………………………………………43
Ön panel sigorta kutusu…………………………..159
Ön sis farları……………………………………..93, 156
Otomatikleştirilmiş vites
kutusu………………………………..69, 82, 164, 187
Otomatikleştirilmiş vites kutusu kolu………….187
Otomatik vites kutusu…………….73, 77, 164, 187
Otomatik vites kutusu kolu…………………………73
Oto radyo………………………………………..195, 227
Otoyol işlevi (sinyaller)……………………………..100
Otoyol trafik bilgileri (TA)………………………….200
Park freni………………………………………….. 67, 187
Park lambaları……………………………. 91, 155, 157
Partikül filtresi………………………………….185, 186
Partikül filtresinin normale dönüşü ……………186
Radyo…………………………………………………….199
Refakat aydınlatması…………………………………95
Römork………………………………………………….172
Şiddetli soğuklar için koruma panelleri……… 174
Tanımlama elemanları……………………………..193
Tanımlama etiketleri………………………………..193
Tarih (ayar)……………………………………………….26
Tarih ayarı………………………………………………..26
Tavan çubukları………………………………………178
Tavan çubuklarının montajı………………………178
Tavan lambaları………………………………………..99
Tekerleği çıkarma……………………………………148
Tekerleğin yerine takılması……………………….148
Tekerlek kilitlenmesini önleme (ABS)…………105
Saat…………………………………………………………26
Saat ayarı…………………………………………………26
Saat (ayarlama)…………………………………………26
Sayaç………………………………………………………10
SCR hava kirliliğini önleme sistemi……………..22
SCR hava kirliliğini önleme
sisteminin uyarı lambası…………………………..22
SCR (Seçici katalitik indirgeme)………………..133
SCR sistemi……………………………………………133
Seviyeleri kontrol etme………………………183-185
Seviyeler ve kontroller……………………….181-185
Sigorta değiştirme…………………………………..159
Sigortalar……………………………………………….159
Sigorta tabloları………………………………………159
Silecek değiştirme……………………………..98, 169
R
Ş
T
S
Perde Airbag’ler……………………………………… 113
Piroteknik ön gericiler
(emniyet kemerleri)………………………………..109
Plaka lambası…………………………………………158
Sinyal lambaları……………………………….100, 154
Sinyaller…………………………………..100, 154, 157
Soğutma sıvısı seviyesi……………………………185
Stepne…………………………………………….145, 146
Stop lambası…………………………………………..157
Stop & Start………………………….14, 82, 164, 167
Streaming audio Bluetooth………………..208, 210
Sürücü mahalli filtresi………………………………186
Sürücü mahalli filtresi değiştirme………………186
Sürüş önerileri………………………………………….63
Teknik özellikler………………………………..188-191
Tek renkli C ekranı
(Oto radyo / Bluetooth)…………………………….29
Tek renkli ekran……………………………….219, 238
Telefon………………………………………………….. 211
Temizlik (tavsiyeler)………………………………… 175
Torpido gözü…………………………………………….59
Üçüncü stop lambası……………………………….158
UREA……………………………………………..133, 134
USB Box prizi…………………………………….60, 205
Uyarı lambaları…………………………………………16
Uzaktan kumanda…………………………. 33, 34, 36
Uzaktan kumandalı
anahtar………………………………… 33, 34, 36, 64
Uzaktan kumandanın pili………………………35, 36
Uzaktan kumandanın pili
değiştirme………………………………………………35
Uzaktan kumandanın
senkronize edilmesi…………………………………35
Uzaktan kumandanın sıfırlanması……………….35
Yağ filtresi………………………………………………186
Yağ filtresi değiştirme………………………………186
Yağ seviye göstergesi………………………………183
Yağ seviyesi……………………………………………183
Yakıt…………………………………………………..8, 131
Yakıt bitmesi (Dizel)…………………………………132
Yakıt deposu……………………………………129, 130
Yakıt deposu kapağı…………………………129, 130
Yakıt deposu kapasitesi……………………………129
Yakıt deposunun doldurulması……………129-131
Yakıt devresinin tekrar işler duruma
getirilmesi…………………………………………….132
Yakıt seviye göstergesi…………………………….129
Yakıt tüketimi………………………………………………8
Yan Airbag’ler…………………………………. 112, 113
Yanlış yakıt koymayı engelleyen koruma
sistemi…………………………………………………130
Yan sinyal……………………………………………….156
Yerleştirme kutusu…………………………………….62
Yerleştirmeler……………………………………… 58-60
Yıkama (öğütler)………………………. 175, 181, 182
Yol bilgisayarı……………………………………….27-29
Yolcu Airbag’inin devre dışı bırakılması…….. 110
Yükleme……………………………………………..8, 178
Y