ODTU üniversitesi 2011 2012 yılı akademik takvimi

 

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

(ANKARA KAMPÜSÜ)

2011 – 2012 AKADEMİK YILI TAKVİMİ

 

SONBAHAR DÖNEMİ

27 Haziran -15 Temmuz 2011

Önlisans, Lisans programları için Yatay Geçiş (yurt içi+ yurt dışı) başvuruları; Çift Ana Dal, Yandal programlarına başvurular ve Lisans programlrına Yabancı Uyruklu Öğrenciler için başvurular.

22 Temmuz 2011

Lisans ve MYO’ndan ilişkisi kesilen öğrencilerden yönetmeliklerce tanınmış olan sınav haklarından yararlanacakların veya ek süre kullanacakların başvurusu için son gün

5 Ağustos 2011

Yatay Geçiş, Çift Ana Dal, Yandal başvurularının ÖİDB tarafından ilgili Dekanlıklara ve MYO’na iletilmesi

12 Ağustos 2011

Lisans programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabul sonuçlarının ilanı

22 – 26 Ağustos 2011

Lisans, Meslek Yüksekokulu'ndan ilişkisi kesilen öğrencilerden yönetmeliklerce tanınmış olan sınav haklarından yararlanmak üzere başvuranların sınavları

30 Ağustos 2011

Zafer Bayramı (Salı)

30 Ağustos – 1 Eylül 2011

Ramazan Bayramı (Arife: 29 Ağustos Pazartesi yarım gün,  Bayram: 3 gün)

6 – 7 – 8 Eylül 2011

Önlisans programlarına ve ÖSS, YÖS ve eşdeğeri sınavlar ile lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları

                        8 Eylül 2011

Eylül İngilizce Yeterlik Sınavına gireceklerin başvurusu için son gün (16:00):

(Lisansüstü programlara başvuracak adaylar için)

                         9 Eylül 2011

Yatay Geçiş (yurt içi + yurt dışı), Çift Ana Dal, Yandal başvuru değerlendirmelerinin Dekanlıklar ve MYO tarafından ÖİDB’ye iletilmesi

12 Eylül 2011

YDYO 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (10:30):

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

14 Eylül 2011

YDYO 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (10:30):

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

12 -16 Eylül 2011

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin evrak teslim işlemleri

16 Eylül 2011

Tez ve uzmanlık alan derslerinin notlandırılması için son gün,

İlkbahar dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün

Lisansüstü Tez Danışman atamaları için son gün

16 Eylül 2011

İlkbahar Dönemine ve Yaz Okuluna ait maddi hata, mezuniyet bütünleme sınav sonuçlarının ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu'nca uzatılan “Incomplete” (I)  notlarının verilmesi için son gün

16 Eylül 2011

Lisans, Meslek Yüksekokulu’ndan ilişkisi kesilen öğrencilerden yönetmeliklerce tanınmış olan sınav haklarından yararlananların sınav notlarının verilmesi için son gün

20 Eylül 2011

Temel İngilizce Bölümü Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı  (10:30)

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

19 – 21 Eylül 2011

Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulu’ndan azami süre nedeni ile ilişiği kesilen öğrencilerin yönetmeliğin “öğrenim süresi”ne ilişkin maddesi kapsamında verilen bütünleme sınavları

21-22-23 Eylül 2011

 

 

Temel İngilizce Bölümü'ne yeni gelen öğrencilere Oryantasyon Programı

21 – 23 Eylül 2011

Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (lisans, lisansüstü, MYO)

21 ve 24 Eylül  2011

Yeni lisans öğrencilerine Üniversite ve Bölümlerin tanıtımı programı

 

 

23 Eylül 2011

Öğrenci katkı paylarının ödenmesi için son gün

24 – 25 Eylül 2011

IS 100 Muafiyet Sınavı 

26 Eylül 2011

Derslerin Başlaması (TİB, Önlisans, Lisans, Lisansüstü);

Üniversite Açılış Töreni: 10:00 (8:40 ile 10:30 arasında dersler yapılmayacaktır)

28 Eylül 2011

Eylül İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olup ilişik kesilme durumuna gelen Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinden yönetmelik gereği sınav hakkından yararlanacakların başvuruları için son gün

28 Eylül 2011

Lisans Programlarından ve Meslek Yüksekokulu’ndan azami süre nedeni ile ilişiği kesilen öğrencilerin yönetmeliğin “öğrenim süresi”ne ilişkin maddesi kapsamında verilen bütünleme sınav notlarının verilmesi için son gün

                    3 Ekim 2011

YDYO 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (10:30): Eylül İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olup ilişik kesilme durumuna gelen TİB öğrencileri ile lisans programlarına yeni kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

5 Ekim 2011

YDYO 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (10:30):  Eylül İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olup ilişik kesilme durumuna gelen TİB öğrencileri ile lisans programlarına  yeni kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

5 Ekim 2011

Temel İngilizce Bölümü Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı  (10.30):  Lisans programlarına yeni kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

          21 Eylül –  7 Ekim 2011

Özel Öğrenci başvuruları ve kayıtları 

3 – 7 Ekim 2011

Ders Ekleme –  Bırakma ve Danışman Onayları

24 Ekim 2011

YDYO 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (10:30):  Ek kontenjan öğrencileri

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

25 Ekim 2011

YDYO 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (10.30):  Ek kontenjan öğrencileri

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

25 Ekim 2011

Temel İngilizce Bölümü Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı (10.30): Ek kontenjan öğrencileri (Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

26 Ekim 2011

Gerekçeli durumlarda katkı payı iade başvurusu için son gün

29 Ekim 2011

Cumhuriyet Bayramı (28 Ekim Cuma öğleden sonra tatil)

6 – 9 Kasım 2011

Kurban Bayramı (Arife: 5 Kasım, Bayram: 4 gün)

10 Kasım 2011

Atatürk’ü Anma  Günü (Perşembe: 8:40 ile 10:30 arasında dersler yapılmayacaktır)

18 Kasım 2011

İlkbahar Döneminde açılacak derslerin Bölüm Başkanlıklarınca girişlerinin yapılması ve ayrıntılı bilgilerin ÖİDB’ye iletilmesi için son gün

2 Aralık 2011

Dersten çekilmek için son gün

24 – 25 Aralık 2011

IS 100 Muafiyet Sınavı 

1 – 30 Aralık 2011

İlkbahar Dönemine yönelik lisansüstü başvurular

1 Ocak 2012

Yeni yıl tatili  (Pazar)

6 Ocak 2012

Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlüklerince EABD Başkanlıklarına iletilmesi

6 Ocak 2012

Derslerin kesilmesi; Lisans, Lisansüstü programlar (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

8 Ocak 2012

MYO programlarında derslerin kesilmesi

                     2 -13 Ocak 2012

Önlisans ve Lisans programlarına Yatay Geçiş (ODTÜ öğrencileri) ve Çift Ana Dal, Yandal programlarına başvurular

18 Ocak 2012

Lisansüstü kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi

20 Ocak 2012

Temel İngilizce Bölümünde derslerin kesilmesi

9 – 21 Ocak 2012

Dönem sonu sınavları (Lisans, Lisansüstü programlar ve Meslek Yüksek Okulu)

29 Ocak 2012

Dönem sonu notlarının verilmesi için son gün: (24.00)

30 Ocak 2012

Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlüklerince ilanı ve ÖİDB’ye iletilmesi

30 Ocak 2012

Dönem sonu notlarının ilan edilmesi

 

BAHAR DÖNEMİ ve YAZ OKULU

6 Şubat 2012

Yatay Geçiş, Çift Ana Dal, Yandal başvurularının ÖİDB tarafından Dekanlıklara ve MYO’na iletilmesi

6 – 10 Şubat 2012

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin evrak teslim işlemleri

10 Şubat 2012

Tez ve uzmanlık alan derslerinin notlandırılması için son gün,

Sonbahar dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün. Lisansüstü Tez danışman atamaları için son gün

10 Şubat 2012

Sonbahar Dönemine ait maddi hata, mezuniyet bütünleme sınav sonuçlarının verilmesi için son gün

12 Şubat 2012

Sonbahar Dönemine ait “Incomplete” (I) notlarının verilmesi için son gün: (24:00)

13 Şubat 2012

Temel İngilizce Bölümünde Derslerin Başlaması

13 – 15 Şubat 2012

Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (lisans, lisansüstü, MYO)

15 Şubat 2012

Öğrenci katkı paylarının ödenmesi için son gün

16 Şubat 2012

Derslerin Başlaması

17 Şubat 2012

Yatay geçiş, Çift Ana Dal, Yandal başvuru değerlendirmelerinin Dekanlıklar ve MYO tarafından ÖİDB’ye iletilmesi

18 -19 Şubat 2012

IS 100 Muafiyet Sınavı

13 Şubat – 2 Mart 2012

Özel öğrenci başvuruları ve kayıtları 

27 Şubat – 2 Mart 2012

Ders Ekleme –  Bırakma ve Danışman Onayları

16 Mart 2012

Gerekçeli durumlarda katkı payı iade başvurusu için son gün

30 Mart 2012

Yaz Okulunda açılacak derslerin Bölüm Başkanlıklarınca girişlerinin yapılması ve detaylı bilgilerin ÖİDB’ye iletilmesi için son gün

30 Mart 2012

Sonbahar Döneminde açılacak derslerin Bölüm Başkanlıklarınca girişlerinin yapılması ve detaylı bilgilerin ÖİDB'ye iletilmesi için son gün

2 Nisan 2012

Nisan İngilizce Yeterlik Sınavına girecekler için başvuruların son günü: (12:00)

4 Nisan 2012

YDYO 1.Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (10:00):

(Yarım saat önce sınav  yerinde  olunmalıdır)

11 Nisan 2012

YDYO 2.Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı  (14:00):

(Yarım saat önce sınav  yerinde  olunmalıdır)

23 Nisan 2012

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)

27 Nisan 2012

Dersten çekilmek için son gün

1 Mayıs 2012

Bahar Bayramı (Salı)

9 -12 Mayıs 2012

Bahar Şenliği

19 Mayıs 2012

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

19 – 20 Mayıs 2012

IS 100 Muafiyet Sınavı

25 Mayıs 2012

Derslerin kesilmesi; Lisans, Lisansüstü programlar (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

25 Mayıs 2012

ODTÜ Günü

27 Mayıs 2012

MYO programlarında derslerin kesilmesi

1 – 31 Mayıs 2012

Sonbahar Dönemine yönelik lisansüstü başvurular

8 Haziran 2012

Temel İngilizce Bölümünde derslerin kesilmesi

28 Mayıs – 9 Haziran 2012

Dönem sonu sınavları (Lisans, Lisansüstü programlar ve Meslek Yüksek Okulu)

11 Haziran 2012

Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlüklerince EABD Başkanlıklarına iletilmesi

                    12 Haziran 2012

Haziran İngilizce Yeterlik Sınavına başvurular için son gün:  (12:00)

                    14 Haziran 2012

YDYO 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı  (10:30):

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

                    17 Haziran 2012

Dönem sonu notlarının verilmesi için son gün  (24:00)

18 Haziran 2012

Dönem sonu notlarının ilan edilmesi

                    19 Haziran 2012

YDYO 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı  (10:30):

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

22 Haziran 2012

Lisansüstü kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi

25 – 27 Haziran 2012

Yaz Okulu etkileşimli kayıtları ve danışman onayları (lisans, lisansüstü, MYO)

27 Haziran 2012

Yaz Okulu öğrenci katkı payı ödeme son gün (TİB, MYO, lisans, lisansüstü)

 25 – 29 Haziran 2012

Yaz Okuluna özel öğrenci başvuruları ve kayıtları

25 – 29 Haziran 2012

Yaz Okulu öğrenci katkı payı ödemeleri (Temel İngilizce Bölümü)

29 Haziran 2012

Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlüklerince ilanı ve ÖİDB'ye iletilmesi

30 Haziran 2012

Mezunlar Günü

1 Temmuz 2012

Diploma Töreni

1 Temmuz 2012

İlkbahar Dönemine ait “Incomplete” (I) notlarının verilmesi için son gün: (24:00)

16 Temmuz 2012

Gerekçeli durumlarda yaz okulu katkı payı iade başvurusu için son gün

2  – 27 Temmuz 2012

Yaz Okulu (Temel İngilizce Bölümü)

30 Temmuz 2012

YDYO 1. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (10:30):  TİB Yaz Okulu öğrencileri için

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

1 Ağustos 2012

YDYO 2. Aşama İngilizce Yeterlik Sınavı (10:30):  TİB Yaz Okulu öğrencileri için

(Yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

2 Temmuz – 10 Ağustos 2012

Yaz Okulu (Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlar)

19 – 21 Ağustos 2012

Ramazan Bayramı (Arife 18 Ağustos Cumartesi,  Bayram 3 gün)

22 Ağustos 2012

Yaz Okulu notlarının verilmesi için son gün:  (24:00)

23 Ağustos 2012

Yaz Okulu notlarının ilan edilmesi

30 Ağustos 2012

Zafer Bayramı (Perşembe)

5 Eylül 2012

Yaz Okuluna ait “Incomplete” (I) notlarının verilmesi için son gün:  (24:00)

14 Eylül 2012

Tez ve uzmanlık alan derslerinin notlandırılması için son gün, İlkbahar dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün. Tez Danışman atamaları için son gün.

14 Eylül 2012

İlkbahar Dönemine ve Yaz Okuluna ait maddi hata, mezuniyet bütünleme sınav sonuçlarının ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu'nca uzatılan “Incomplete” (I)  notlarının verilmesi için son gün

 

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.