ODTU (METU) 2012- 2013 Akademik Takvimi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
(ANKARA ve ERDEMLİ KAMPUSU)
2012 – 2013 AKADEMİK YILI TAKVİMİ

SONBAHAR DÖNEMİ

 11 Mayıs – 17 Ağustos 2012

Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü için Başvurular.

 25 Haziran – 13 Temmuz 2012

Önlisans, lisans programları için yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı) başvuruları; çift ana dal, yandal programlarına başvurular.

3 Ağustos 2012

Yatay geçiş, çift ana dal, yandal başvurularının ÖİDB tarafından ilgili Dekanlıklara ve Meslek Yüksek Okulu´na iletilmesi

19-21 Ağustos 2012

Ramazan Bayramı (Arife: 18 Ağustos Cumartesi, Bayram: 3 gün)

30 Ağustos 2012

Zafer Bayramı (Perşembe)

3 – 4 – 5 Eylül 2012

Önlisans programlarına ve YGS, LYS ve eşdeğeri sınavlar ile lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları

                        5 Eylül 2012

Eylül İngilizce Yeterlik Sınavına gireceklerin başvurusu için son gün (Saat: 16:00) (Lisansüstü programlara başvuracak adaylar için)

6 Eylül 2012

Yaz Dönemine ait maddi hata ve “Incomplete” (I) notlarının verilmesi için son gün (Saat: 24:00)

                         7 Eylül 2012

Yatay geçiş (yurt içi ve yurt dışı), çift ana dal, yandal başvuru değerlendirmelerinin Dekanlıklar ve Meslek Yüksek Okulu tarafından ÖİDB´ye iletilmesi

7 Eylül 2012

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı 
(Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00; yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

14 Eylül 2012

Tez ve uzmanlık alan derslerinin notlandırılması için son gün,
İlkbahar dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün,
Lisansüstü tez danışmanı atamaları için son gün

14 Eylül 2012

İlkbahar Dönemine ve Yaz Okuluna ait maddi hata, mezuniyet bütünleme sınav sonuçlarının ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu’nca uzatılan “Incomplete” (I) notlarının verilmesi için son gün

17 Eylül 2012

Temel İngilizce Bölümü Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı  (Saat: 10:30; yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

12 -18 Eylül 2012

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin evrak teslim işlemleri
                    18 – 19 Eylül 2012 Temel İngilizce Bölümü´ne yeni gelen öğrenciler için Oryantasyon Programı

19 – 21 Eylül 2012

Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

21 Eylül 2012

Öğrenci katkı paylarının ödenmesi için son gün

20 ve 22 Eylül  2012

Yeni lisans öğrencilerine Üniversite ve Bölümlerin tanıtım programı

22 – 23 Eylül 2012

IS 100 Muafiyet Sınavı

24 Eylül 2012

Derslerin Başlaması (Temel İngilizce Bölümü, önlisans, lisans ve lisansüstü programlar);                                                      
Üniversite Açılış Töreni saat: 10:00 (8:40 ile 10:30 arasında dersler yapılmayacaktır)

26 Eylül 2012

Eylül İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olup yönetmelik gereği sınav hakkı olan Temel İngilizce Bölümü öğrencilerinin İngilizce Yeterlik Sınavına başvuruları için son gün

                    1 Ekim 2012

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı 
(Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00, yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)                                                                                                  (Eylül İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olup yönetmelik gereği sınav hakkı olan Temel İngilizce Bölümü öğrencileri ile lisans programlarına yeni kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için)

3 Ekim 2012

Temel İngilizce Bölümü Seviye Tespit ve Yerleştirme Sınavı  (saat: 10:30, yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)                                                                                                                         (Lisans programlarına yeni kabul edilen yabancı uyruklu öğrenciler için)

      19 Eylül  – 5 Ekim 2012

Özel Öğrenci başvuruları ve kayıtları

1 – 5 Ekim 2012

Ders Ekleme –  Bırakma ve Danışman Onayları

19 Ekim 2012

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı 
(Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00, yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)                                                                                                    (Ek kontenjan ile Üniversiteye yerleştirilen öğrencileri için)

23 Ekim 2012

Gerekçeli durumlarda katkı payı iade başvurusu için son gün

25 – 28 Ekim 2012

Kurban Bayramı (Arife: 24 Ekim Çarşamba yarım gün, Bayram: 4 gün)

29 Ekim 2012

Cumhuriyet Bayramı

10 Kasım 2012

Atatürk´ü Anma Günü (Cumartesi)

16 Kasım 2012

İlkbahar Döneminde açılacak derslerin Bölüm Başkanlıkları tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girişlerinin yapılması ve ayrıntılı bilgilerin ÖİDB´ye iletilmesi için son gün

30 Kasım 2012

Dersten çekilmek için son gün

1 – 30 Kasım 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

22 – 23 Aralık 2012

IS 100 Muafiyet Sınavı

3 – 31 Aralık 2012

İlkbahar Dönemine yönelik lisansüstü başvurular

1 Ocak 2013

Yeni yıl tatili  (Salı)

4 Ocak 2013

Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi

4 Ocak 2013

Derslerin kesilmesi; Lisans ve lisansüstü programlar (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

          24 Aralık – 4 Ocak 2013

Önlisans ve lisans programlarına yatay geçiş (ODTÜ öğrencileri) ve Çift Ana Dal, Yandal programlarına başvurular

6 Ocak 2013

Meslek Yüksek Okulu önlisans programlarında derslerin kesilmesi

16 Ocak 2013

Lisansüstü kabul sonuçlarının Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi

17 Ocak 2013

Ocak İngilizce Yeterlik Sınavına gireceklerin başvurusu için son gün (saat: 16:00) (Lisansüstü programlara başvuracak adaylar için)

18 Ocak 2013

Temel İngilizce Bölümünde derslerin kesilmesi

7 – 19 Ocak 2013

Dönem sonu sınavları (Önlisans, lisans ve isansüstü programlar)

21 Ocak 2013

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı (Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00; yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

27 Ocak 2013

Dönem sonu notlarının verilmesi için son gün (saat: 24:00)

28 Ocak 2013

Dönem sonu notlarının ilan edilmesi

31 Ocak 2013

Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından ilanı ve ÖİDB´ye iletilmesi

BAHAR DÖNEMİ ve YAZ OKULU

1 Şubat 2013

Yatay geçiş, çift ana dal, yandal başvurularının ÖİDB tarafından Dekanlıklara ve Meslek Yüksek Okulu´na iletilmesi

4 – 8 Şubat 2013

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin evrak teslim işlemleri

8 Şubat 2013

Tez ve uzmanlık alan derslerinin notlandırılması için son gün,                                                            Sonbahar dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün,                                        Lisansüstü tez danışmanı atamaları için son gün

10 Şubat 2013

Sonbahar Dönemine ait maddi hata , mezuniyet bütünleme sınav sonuçlarının ve “Incomplete” (I) notlarının verilmesi için son gün (saat: 24:00)

11 – 13 Şubat 2013

Etkileşimli kayıtlar ve danışman onayları (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

13 Şubat 2013

Öğrenci katkı paylarının ödenmesi için son gün

14 Şubat 2013

Derslerin Başlaması (Temel İngilizce Bölümü, önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)                                                  

15 Şubat 2013

Yatay geçiş, çift ana dal, yandal başvuru değerlendirmelerinin Dekanlıklar ve Meslek Yüksek Okulu tarafından ÖİDB´ye iletilmesi

16 -17 Şubat 2013

IS 100 Muafiyet Sınavı

11 Şubat  – 1 Mart 2013

Özel öğrenci başvuruları ve kayıtları

25 Şubat  – 1 Mart 2013

Ders Ekleme –  Bırakma ve Danışman Onayları

14 Mart 2013

Gerekçeli durumlarda katkı payı iade başvurusu için son gün

29 Mart 2013

Yaz Okulunda açılacak derslerin Bölüm Başkanlıklarınca girişlerinin yapılması ve detaylı bilgilerin ÖİDB´ye iletilmesi için son gün

29 Mart 2013

Sonbahar Döneminde açılacak derslerin Bölüm Başkanlıkları tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine girişlerinin yapılması ve ayrıntılı bilgilerin ÖİDB´ye iletilmesi için son gün

23 Nisan 2013

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Salı)

26 Nisan 2013

Dersten çekilmek için son gün

1 Mayıs 2013

Emek ve Dayanışma Günü (Çarşamba)

8 – 11 Mayıs 2013

Bahar Şenliği

19 Mayıs 2013

Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Pazar)

18 – 19 Mayıs 2013

IS 100 Muafiyet Sınavı

23 Mayıs 2013

Salı gününün ders programı uygulanacaktır

24 Mayıs 2013

Çarşamba gününün ders programı uygulanacaktır

24 Mayıs 2013

Derslerin kesilmesi; Lisans ve lisansüstü programlar (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç)

24 Mayıs 2013

ODTÜ Günü

26 Mayıs 2013

MYO programlarında derslerin kesilmesi

1 – 31 Mayıs 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

7 Haziran 2013

Temel İngilizce Bölümünde derslerin kesilmesi
      27 Mayıs  – 8 Haziran 2013 Dönem sonu sınavları (Önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

         11 Haziran 2013

Haziran İngilizce Yeterlik Sınavına gireceklerin başvurusu için son gün (saat: 16:00)

              13 Haziran 2013

YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı (Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00; yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)

              16 Haziran 2013

Dönem sonu notlarının verilmesi için son gün  (saat: 24:00)

17 Haziran 2013

Dönem sonu notlarının ilan edilmesi

1 Mayıs  – 21 Haziran 2013

Sonbahar Dönemine yönelik lisansüstü başvurular

24 Haziran 2013

Lisansüstü başvuruların Enstitü Müdürlükleri tarafından Anabilim Dalı Başkanlıklarına iletilmesi

24 – 26 Haziran 2013

Yaz Okulu etkileşimli kayıtları ve danışman onayları (önlisans, lisans ve lisansüstü programlar)

26 Haziran 2013

Yaz Okulu öğrenci katkı payı ödeme son gün (TİB, MYO, lisans, lisansüstü)

 24  – 28 Haziran 2013

Yaz Okuluna özel öğrenci başvuruları ve kayıtları

24  – 28 Haziran 2013

Yaz Okulu öğrenci katkı payı ödemeleri (Temel İngilizce Bölümü)

29 Haziran 2013

Mezunlar Günü

30 Haziran 2013

Diploma Töreni

30 Haziran 2013

İlkbahar Dönemine ait “Incomplete” (I) notlarının verilmesi için son gün  (saat: 24:00)

8 Temmuz 2013

Lisansüstü kabul sonuçlarının Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından Enstitü Müdürlüklerine iletilmesi

11 Temmuz 2013

Gerekçeli durumlarda yaz okulu katkı payı iade başvurusu için son gün

12 Temmuz 2013

Lisansüstü kabul sonuçlarının ilgili Enstitü Müdürlükleri tarafından ilanı ve ÖİDB´ye iletilmesi

1  – 26 Temmuz 2013

Yaz Okulu (Temel İngilizce Bölümü)
 17 Haziran – 26 Temmuz 2013 Uzatılmış Bahar Dönemi Dersleri (Temel İngilizce Bölümü)

29 Temmuz 2013

Temel İngilizce Bölümü yaz okulu öğrencileri için YDYO İngilizce Yeterlik Sınavı (Sabah Oturumu: 10:00; Öğleden Sonra Oturumu: 14:00; yarım saat önce sınav yerinde olunmalıdır)
  27 Haziran – 7 Ağustos2013 Yaz Okulu (Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlar)

8 – 10 Ağustos 2013

Ramazan Bayramı (Arife: 7 Ağustos Çarşamba,  Bayram 3 gün)

18 Ağustos 2013

Yaz Okulu notlarının verilmesi için son gün  (saat: 24:00)

19 Ağustos 2013

Yaz Okulu notlarının ilan edilmesi

30 Ağustos 2013

Zafer Bayramı (Cuma)

1 Eylül 2013

Yaz Okuluna ait “Incomplete” (I) notlarının verilmesi için son gün  (saat: 24:00)

13 Eylül 2013

Tez ve uzmanlık alan derslerinin notlandırılması için son gün, İlkbahar dönemi sonu itibari ile tez jürilerine girilebilecek son gün. Tez Danışman atamaları için son gün.

13 Eylül 2013

İlkbahar Dönemine ve Yaz Okuluna ait maddi hata, mezuniyet bütünleme sınav sonuçlarının ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu’nca uzatılan “Incomplete” (I) notlarının verilmesi için son gün

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.