MTV 1. ve 2. taksit nekadar ödeyeceğim Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu taşıtların 2012 yılı motorlu taşıtlar vergisi (MTV) birinci taksit ödemeleri Ocak ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayı içinde ödenecek.

Motorlu taşıtların 2012 yılı motorlu taşıtlar vergisi yeniden değerleme oranı baz alınarak ortalama yüzde 10 oranında artırıldı.

Binek otomobil ve ciplerin 2012 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları aşağıdaki tablodaki gibidir.

Ancak özellikle silindir hacmi ve yaşı büyük araç sahiplerinin daha düşük vergi ödemeleri mümkün.

Bunun için MTV’yi ödemeden önce aracınızın vergi tutarını, kasko değeri ile kıyaslamalısınız. Böylece, tarifedeki vergiden daha az vergi ödemeniz mümkün olabilir.

Aracınızın motor silindir hacmi ve yaşına göre belirlenen motorlu taşıtlar vergisi, kasko sigorta değerinin yüzde 5’ini aşıyorsa daha düşük vergi ödeyebiliyorsunuz.

Uygulamadan yararlanmak için taşıtın kasko sigortasının yaptırılmış olması da gerekmiyor.

Kasko değeriyle kıyaslamadan aracınızın vergisini ödemeyin!
HANGİ TAŞITLARA İNDİRİM VAR? 

Kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az MTV ödeme olanağı, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, cip, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için söz konusu.

Bunlar dışında kalan taşıtlar için kasko bedeli kıyaslaması yoluyla daha az vergi ödenmesi söz konusu değil.

KASKO DEĞERİNE GÖRE VERGİ HESABI 

Düşük vergi imkanının sizi kapsayıp kapsamadığını anlamak için önce, aracınızın kasko değerinin yüzde 5’ini hesaplayın. (Aracınızın kaskosu yoksa kasko değer listesine www.tsrsb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz).

Sonra tablodan, aracınızın yaşı ve silindir hacmine göre, 2012 yılı vergisini öğrenin (2012 yılı MTV tutarları tabloda verilmiştir).

Kasko değerinin yüzde 5’i ile aracınızın motorlu taşıtlar vergisini kıyaslayın.

Kasko değerinin yüzde 5’i tarifedeki vergi tutarından düşük ise aynı yaş grubundaki bir alt kademeden vergi ödemeniz mümkün olacak.

Örnek: Motor silindir hacmi 3.001-3.500 arasında olan 8 yaşındaki otomobil veya cipinizin kasko değerinin 70 bin TL olması halinde, 2012 yılında ödemeniz gereken motorlu taşıtlar vergisi şöyle hesaplanacak.

l Taşıtın kasko değeri 70 bin TL. Yüzde 5’i (70.000x%5=) 3.500 TL.

l Taşıtın tarifeye göre 2012 yılı MTV tutarı 3.676 TL.

l Aynı yaştaki bir alt kademe için MTV tutarı 2.421 TL.

Taşıtınızın kasko değerinin yüzde 5’i (3.500 TL), 2012 yılı vergi tutarından (3,676 TL) düşük olduğundan, ödenecek vergi tutarı, aynı yaş grubunun bir alt kademesi için belirlenen 2.421 TL olacak.

Kasko değerinin yüzde 5’inin, bir alt kademedeki vergiden de düşük olması halinde, ikinci alt kademeye inilmeyecek.

BAŞVURU GEREKİYOR 

Taşıtının tarifedeki vergisi, kasko değerinin yüzde 5’ini aşanların bir alt kademeden, daha düşük vergi ödeyebilmeleri için ilgili vergi dairesine yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Başka bir anlatımla, vergi dairesi bu hesaplamayı, başvuru olmadan kendiliğinden yapmıyor.

YAPILACAK İŞLEMLER 

Yapılacak işlemler, Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 28 No.lu MTV Genel Tebliği’nde (20.12.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır) yer alıyor.

Buna göre; araç sahipleri, yetkili sigorta acentesine ‘Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu’nu düzenlettirecekler. Ardından söz konusu formu dilekçeye eklemek suretiyle, motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuracaklar.

Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi’nde yer almayan taşıtların değerleri, yetkili sigorta acentelerinin başvurusu üzerine, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından ayrıca belirleniyor.

 

2012 Yılı MTV Taksit Tutarları (Değerler Sadece 1 taksit tutarlarıdır)
Otomobil 1-3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı
1300 cm³ ve aşağısı 240,00 167,50 94,50 71,00 26,00
1301 – 1600 cm³ e kadar 384,00 288,00 167,50 118,50 46,00
1601 – 1800 cm³ e kadar 676,00 529,50 312,00 190,50 74,50
1801 – 2000 cm³ e kadar 1.064,50 821,00 482,50 288,00 114,50
2001 – 2500 cm³ e kadar 1.597,00 1.160,00 724,50 433,50 172,50
2501 – 3000 cm³ e kadar 2.226,00 1.936,50 1.210 652,00 240,00
3001 – 3500 cm³ e kadar 3.390,00 3.050,50 1.838 918,00 337,50
3501 – 4000 cm³ e kadar 5.329,00 4.602,00 2.711 1.210,50 482,50
4001 cm³ ve yukarısı 8.721,50 6.540,00 3.873 1.742,00 676,00
2-Motosikletler 1-3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı
100 – 250 cm³ e kadar 46,00 35,50 26,00 17,00 7,50
251 – 650 cm³ e kadar 94,50 71,00 46,00 26,00 17,00
651 – 1200 cm³ e kadar 240,00 143,00 71,00 46,00 26,00
1201 cm³ ve yukarısı 579,50 384,00 240,00 190,50 94,50
1) Minibüs 1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı
288,00 190,50 94,50
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı
1900 cm³ ve aşağısı 384,00 240,00 143,00
1901 cm³ ve yukarısı 579,50 384,00 240,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı
25 kişiye kadar 724,50 433,50 190,50
26 – 35 kişiye kadar 869,50 724,50 288,00
36 – 45 kişiye kadar 967,50 821,00 384,00
46 kişi ve yukarısı 1.160,00 967,50 579,50
4)Kamyonet,kamyon

,çekicivebenzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1-6 yaş 7-15 yaş 16 ve yukarı
1.500 kg.’a kadar 259,00 172,50 85,00
1.501 – 3.500 kg’a kadar 521,50 303,00 172,50
3.501 – 5.000 kg’a kadar 782,50 652,00 259,00
5.001 – 10.000 kg’a kadar 869,50 738,50 347,00
10.001 – 20.000 kg’a kadar 1.044,00 869,50 521,50
20.001 kg ve yukarısı 1.306,00 1.044,00 607,50

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.