Matlab’da Girilen cümleyi Mors Alfabesine Çeviren program örneği

%MATLAB ÖRNEĞİ(Girilen Stringi(veya cümleyi) Mors Alfabesine Çevirir)
morsharf=char( '.-' , '-…', '-.-.', '-..', '.', '..-.',…
'–.', '….', '..', '.—', '-.-', '.-..', '–', '-.',…
'—', '.–.', '–.-', '.-.', '…', '-', '..-', '…-',…
'.–', '-..-', '-.–', '–..', '.—-', '..—', '…–',…
'….-', '…..', '-….', '–…', '—..', '—-.', '—–',…
'.–.-', '.-.-', '..-..', '–.–', '—.', '..–', '–..–',…
'.-.-.-', '..–..', '-.-.-', '—…', '-..-.', '-….-', '.—-.',…
'-.–.-', '..–.-');
morssayi=char('–––––','.––––','..–––','…–','….-','…..','-….',…
'–…','—..','—-.');
kelime=input('Bir Kelime Girin','s');
lower(kelime);
for i=1:length(kelime)
if(kelime(i)~=' ') %Boşlukları atlar
a=num2str(kelime(i) );
if( a>=48 & a<=58)
y=num2str(kelime(i));
fprintf('%s',morssayi(y-47 ,:));
else
x=str2num( int2str( kelime(i) )) ;
y=x-96;
fprintf('%s', morsharf(y,:) );
end
end
end

“Matlab’da Girilen cümleyi Mors Alfabesine Çeviren program örneği” üzerine bir yorum

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.