Matlab Matematiksel İşlemler ve örnekleri

Matlab programındaki işlemler diğer programlama dillerinde olduğu gibi karışık değil ve bildiğimiz matematiğin dışına çıkmıyor. Basit olarak matematiksel işlemler şöyle oluyor.
Toplama +
Çıkartma –
Çarpma *
Bölme /
Üs alma ^
Sqrt(x) x sayısının karekökü. Bunu x ^(0.5) olarak da yazabilirdik.
Sin(x) x sayısının sinüsü, radyan cinsinden.
Cos(x) x sayısının kosinüsü, radyan cinsinden.
Tan(x) x sayısının tanjantı, radyan cinsinden.
Cot(x) x sayısının kotenjantı, radyan cinsinden.
Yukarıdaki trigonometrik ifadeleri derece cinsinden yazdırmak için pi/180 ile çarpmamız gerek.
Sin(x*pi/180) , cos(x*pi/180) gibi.
Exp(x) e üzeri x değerini verir.
Floor(x) x sayısının tam değeri.
Round(x) x’e en yakın tamsayı
Mod(x,y) x ‘in y modundaki değeri
İsprime(x) x sayısının asal olup olmadığına bakar. Asal ise 1 değilse 0 döndüdür.
Primes(x ) x sayısına kadar olan asal sayıları denetler
factorial(x) x sayısının faktorieli.

 

 

Command Penceresine 10 -20 yazalım. Enter tuşuna bastığımızda matlab ekrana -10 değerini basacaktır.

Command Penceresine 10 +20 yazalım. Enter tuşuna bastığımızda matlab ekrana 30 değerini basacaktır.

4 ^2 yazdığımızda 4 sayısının karesini alıyor.

sqrt(16) yazıyorum karekökünü alıyor.

Matlab’da faktöriel, mod ve asal sayı bulma örnekleri.

Matlab’da trigonometrik işlemler. (cos,sin,tan ve cot)

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.