Matlab komutları ve anlamları anlatım

http://i43.tinypic.com/2qjk8jr.png+,-,*,/ %toplama .çıkarma, çarpma, bölme işlemleri.
; %operasyonun sonunda noktalı virgül varsa ekrana çıktı dökmeden (basmadan) hesaplar yada işlem yapar.
: %aralık
d=1:0.5:5 %birden beşe kadar 0.5 ile artan bir satır vektörü.
length(d) %
load %komut satırından kayteder.
save %komut satırından kayteder.
grid on %grafikde ızgaralarıda dahil eder.
title(‘Sinus Grafiği’) %grafiğe başlık ekler.
legend(‘sin’,'y=x’) %çizimleri adlandırır.
xlabel(‘X’) %grafiğin kordinatlarından x’ye isim ekler.
ylabel(‘Y’) %grafiğin kordinatlarından y’ye isim ekler.
^ %birsayının üstünü almak için kullanılır.
eig(A) %
whoes % o ana kadar oluşturmuş olduğunuz değişkenleri listeler
pi %pi harfi(sayısı)
y=sin(2*pi*t)

 

plot(t,y) %grafik çizimi
x=3+4i %komplex sayılar
a=[1 2 3;4 5 6;7 8 10] %matris oluşturmak için boşluklar ( )  satırları, noktalı virgül ise sütunlari oluşturur.
b=[1, 3; 4, 2; 1, 7] %satır satır yazım.
size(data) %matrisin boyutu.
a’ %a matrisinin transpozu(devriği).
inv(a) %a matrisinin inversi.
inv(a)*a=I %birim matris.
eye(5) %5×5 türünden birim matris.
eye(5,4) %5×4 türünden birim matris.
ones(5,4) %5×4 türünden tüm elemanları bir olan matris.
zeros(2,3) %2×3 türünden tüm elemanları sıfır olan matris.
c=a.*b %c(ixj)*c(ixj) herbir elemen karşısındaki elemanla çarpımı.
cross(a,b) %matrisin A x B çapraz (yönel) çarpım
det() %determinant

 

a(2,3) %matrisin ikinci satırının 3. elemanı.
surf(w) %yüzey grafik çizimi (surface plot).
data(1:3,2:end) %1′den 3 kadar satir, 2′den sonuna kadar sütun.
data(1:2, : ) = 0 % 1′den 2′e kadar tüm satırları ve tüm sütunları sıfıra eşitler.
sqrt(4) % karekökü alma burda 16′nın karekökünü alır.
Exp() %exponential değerini verir.
Factorial() % faktoriyelini verecektir.
Round() %en yakın tamsayı değerini verecektir.
Mod() %mod değerini verecektir.
Floor() %tam sayı değerini verir.
Isprime() %asal sayılar için 1 değilse 0 değeri verecektir.
Primes() O sayıya kadar tüm asalsayıları verecektir.
Sin(),Cos(),Tan(),Cot() %sinus, kosinüs, tanjant, kotenjant
Randn
Filter

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.