Görüntülü Matlab dersleri -4 Matris Komutları ve Fonksiyonlar

Matris fonksiyonları

help

lookfor

rand

zeros

ones

magic