KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Şartları Başvurusu

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Destek Kalemleri Nedir?

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği işten çıkarma veya farklı bir durumun oluşması halinde farklı prosedürler uygulanabilmektedir. Bu nedenle programın destek kalemlerinin ve gerekli şartlarının bilinmesi gerekmektedir. KOSGEB tarafından programa ilişkin yayımlanan kılavuzda program için belirlenen destek kalemleri;

 • İstihdam edilecek her eleman için net ücret
 • Son 1 ay içinde veya yeni işe giren elemanların maaşları

Olarak belirlenmiştir. Destek programından yararlanmak için aranan en önemli şartlardan biri destek verilecek elemanın son 1 yıl içinde istihdam edilmemiş olmasıdır. Bu programın destek amacı sadece yeni istihdam edilen personeller içindir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Destek Özellikleri Nelerdir?

işletmelere birçok fayda sağlamaktadır. Nitelikli işgücünün arttırılması için verilen bu destekten yararlanmak isteyen kişiler için programın özellikleri şu şekilde belirlenmiştir;

 • Destek Miktarı: 50 Bin TL
 • Destek Türü: Hibe (Geri Ödemesiz)
 • Bölge – %50
 • , 3., 4. Bölge – %60
 • , 6. Bölge – %70

Bölgelere göre destek oranlarında farklılık görülmektedir. Bunun yanı sıra, istihdam edilecek personelin eğitim durumu ve niteliklerine göre destek miktarlarında da değişiklikler görülebilir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Kimlere Verilir?

KOSGEB Nitelikli Eleman İstihdam Desteği Küçük ve Orta Boy İşletmeler tarafından alınabilmektedir. Faaliyet alanı fark etmeksizin KOBİ’lerin söz konusu destekten yararlanması ön görülmüştür. Nitelikli işgücünün arttırılmasına yönelik verilen destek programı kapsamında KOBİ’lerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu destek programına başvuru yapacak adayların KOSGEB tarafından belirlenen şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

istihdam edilecek personellerin nitelikleri dikkat çekmektedir. Eğitim durumu, mesleki yetkinliği ve diğer unsurlara göre istihdam edilecek elemanlar için verilecek destekler değişmektedir. Nitelikli Eleman Desteği programı kapsamından yararlanmak için aranan başlıca şartlar;

 • İstihdam edilecek personelin en çok 1 ay içinde istihdam edilmiş olması
 • Yüksekokul, Fakülte, Yüksek Lisans veya üzeri dereceye sahip olması
 • Tam zamanlı olarak işe alınmış olması
 • KOSGEB başvuru şartlarının sağlanması

Olarak belirlenmiştir. KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği sadece bir işletmede çalışan 2 personel için verilmektedir. Destek üst limitinin tamamlanmasının ardından destek kesilmektedir.

Nitelikli Eleman Desteği Başvuru Süreci Nasıl İşler?

KOSGEB Nitelikli Elaman Desteği ödeme başvurusu ve destek başvuru için işletmelerin bazı şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlanması halinde başvuru süreci başlatılır. Geçtiğimiz yıllarda KOSGEB tarafından yapılan değişiklik sayesinde KOSGEB desteklerine başvurular daha kısa sürede ve kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Nitelikli Eleman Desteğine başvuru yapmak isteyen kişiler farklı süreçlerden geçerler. Nitelikli Eleman Desteği başvurusu;

 • KOSGEB veritabanından kayıt işlemleri
 • KOBİ beyannamesi güncellemek veya oluşturmak
 • Bağlı olunan KOSGEB birimlerine talepleri iletmek
 • Başvuru formu, ödeme talep formu vb. sistemden almak
 • Doldurulan belgeler tekrardan KOSGEB veritabanına yüklenir

Başvurularınızı yaptıktan sonra KOSGEB tarafından destek onayı alıp almadığınız tarafınıza bildirilecektir.

Genellikle tüm KOSGEB destekleri için geçerli olmak üzere işletme sahiplerinin gerekli eğitim ve sertifika kurslarına katılmış olmaları gerekmektedir. Bu sürecin ardından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden farklı bilgileri girmeniz de talep edilebilir.

Nitelikli Eleman Desteği Başvurusu Gerekli Belgeler Nelerdir?

Nitelikli Eleman Desteği başvurusu için işletmelerin çeşitli şartları sağlamaları ve istenen belgeleri eksiksiz olarak ilgili birimlere teslim etmeleri gerekmektedir. Birçok KOSGEB desteğinde olduğu gibi Nitelikli Eleman Desteği için de farklı belge ve bilgileri sisteme girmeniz gerekebilir. KOSGEB altyapısı sayesinde birçok işlem elektronik ortam üzerinden yapılabilmektedir. Söz konusu program için istenen belgeler;

 • KOBİ beyannamesi
 • İmza sirküsü vb.
 • Destek başvuru formu
 • Ödeme talep formu
 • Sigorta hizmet listesi
 • Personel ücret bordrosu
 • Elemanlara ilişkin diploma, sertifika vb. örnekleri

Olarak belirlenmiştir. Nitelikli Eleman Desteği için istenen birçok belge ve başvurulara ilişkin süreç büyük ölçüde internet üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle günümüzde başvurular oldukça kolay bir hale gelmiştir.

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği Limitleri Ne Kadardır?

Nitelikli Eleman Destek miktarı 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Üst limit olarak belirlenen bu miktarın destek oranları KOSGEB tarafından belirlenen bölgelere göre değişmektedir. Nitelikli Eleman Desteği üst limitleri sadece personel giderleri için kullanılabilmektedir. KOBİ’ler için verilen söz konusu desteklerin temel hedefi nitelikli işgücünün arttırılmasıdır. Nitelikli Elaman Desteği limitleri istihdam edilecek personellerin eğitim niteliğine ve mesleki yeterliliklerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

Nitelikli Eleman Desteği Ek Şartları Nelerdir?

KOSGEB Nitelikli Eleman Desteği şartları ve başvuru yöntemleri için ilk olarak KOSGEB veritabanına üye olmanız gerekmektedir. Söz konusu şartların yanı sıra KOSGEB tarafından ek şartlarda aranmaktadır. Aranan ek şartlar;

 • Desteğin banka hesabından yatırılması
 • 2 personel için destek sağlanması
 • Net maaş üzerinden destek verilmesi
 • Programa destekten önce 30 gün içinde başvuru yapılması

Aranan başlıca şartlar arasında yer almaktadır. Tüm şartları sağlayan adayların KOSGEB desteğinden yararlanması mümkündür. Söz konusu şartları sağlayan kişiler KOSGEB birimlerinden bilgi alarak başvurularını yapabilirler.