Kırıkkale Üniversitesi Personel alımı ilanı

kırıkkale üniversitesi duyuru

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 ve 2914 sayılı Kanun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylar, yazışma adreslerini içeren, başvurdukları bölüm ve anabilim/anasanat dallarını belirttikleri dilekçelerine, yayın dosyalarına ek olarak özgeçmiş, 4 adet fotoğraf, öğrenim durumlarını gösterir belgeler (lisans, yükseklisans, doktora ve doçentlik belgeleri) nüfus cüzdanı örneği ve halen çalışanlar ile daha evvel kamu hizmeti bulunanlar hizmet belgelerini ekleyerek (Üniversitemiz Personeli hariç), Profesör kadrosuna başvuracak adayların Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adayların; http://www.kku.edu.tr/ internet adresindeki Personel Dairesi Başkanlığı web sayfasından erişebilecekleri Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri’ne göre sağladıkları Akademik Etkinlik Puan tablosunu hazırlayarak dilekçelerine ve yayın dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Özgeçmişlerini, (birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri eser veya yayınlarını belirttikleri) bilimsel yayınlarını, kongre, konferans ve tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden, biten yüksek lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6 takım yayın dosyalarını başvuru dilekçelerine ekleyeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar;

Başvuru dilekçelerine yukarıdaki belgelere ilave olarak, bilimsel çalışma ve yayınlarını, özgeçmişlerini, yayın listelerini kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların, yabancı dil sınav tarihi müracaat tarihinin bitiminde ilgili birimlerde ilan edilecektir.

Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

BÖL.ANABİLİM/ANASANAT DALI PROF YRD.DOÇ. AÇIKLAMALAR

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İstatistik Bölümü

istatistik Teorisi 1 Genelleştirilmiş sıra istatistikleri, rekor değerler, dağılım

karakterizasyonu, rasgele sıkıştırma, ikiz verileriyle yapısal eşitlik modelleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Malzeme 1 Vakum infiltrasyon yöntemiyle metal matrisli kompozit

malzeme üretimi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Ulaştırma 1 Sinyalize kavşaklarda gecikme tahmini ve trafik kazaları

konularında çalışmalar yapmış olmak.

Yapı 1 Beton kırılmasında çentik ve boyut etkisi üzerine ve

korbon nano tüplerin betonda kullanımı ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İlköğretim Bölümü

Fen Bilgisi Eğitimi 1 ilgili alanda Doçentliğini alıp, sosyal öğrenme teorisinin

fen öğretimindeki uygulamaları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 1 ilgili alanda Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak;

çok boyutlu madde tepki kuramı konusunda çalışmalar yapmış olmak.

jKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Bölümü

İktisat Teorisi 1

TOPLAM 5 2 Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de_(Basın: 244096)

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.