Kavgacı Siyam Balığı (Siamese Fighting Fish) Özellikleri resimleri

Canlı renkleriyle akvaryumları süsle­yen bu balığın bir adı da kavgacı Siyam balığıdır. Bütün öbür hayvanlar gibi balıklar da belirli zamanlarda, özellikle üreme mevsi­minde birbirleriyle dövüşürler. Ama küçük bir balık olan beta (Betta splendens) öylesine hırçın ve kavgacıdır ki, anayurdu olan Tay­land'da (eski Siyam) özel beta dövüşleri düzenlenir.
 

İki erkek beta aynı kaba konduğunda, içlerinden biri ölünceye kadar kıyasıya dövü­şürler. Doğadaki yaşam ortamından alınan bir beta ancak bir saat kadar yaşayabildiği halde, Taylandlılar yüzlerce yıldır melezledik-leri betalar arasından 10 saat dövüşebilen şampiyonlar yetiştirmişlerdir. Bu beta dövüş­lerinde, tıpkı horoz dövüşlerinde olduğu gibi, izleyiciler hangi balığın yeneceği konusunda bahse tutuşurlar.

Kavgacılıkları dışında çarpıcı renkleri ve güzel görünümleriyle dikkati çeken betalar, dünyanın hemen her yerinde akvaryum me­raklılarının en sevdiği balıklardandır.

Doğada yalnızca kahverengi ya da yeşilimsi renkte olan bu balıkların çaprazlamayla üretilmiş örneklerinde erkekler mavi, kırmızı, yeşil ve eflatun renkleriyle göz alır. Yüzgeçleri de doğadaki örneklerinden daha geniş ve göste­rişlidir. Üstelik akvaryum için üretilmiş beta­ların erkekleri doğadaki kadar hırçın ve kav­gacı değildir; gene de iki erkeği aynı akvaryu­ma koymak gerektiğinde aralarını bir cam bölmeyle ayırmak gerekir. Camdan birbirleri­ni gören betalar, yüzgeçlerini gerip bu bölme­nin önünde gidip gelerek dövüşmeye hazırla­nırlar.

Bir tatlı su balığı olan betanın doğal yaşama alanı gölcükler, akaçlama kanalları ve akarsu­ların durgun kesimleridir. Anofel denen sıtma sivrisineği de bu durgun sularda ürediği için, sivrisineğin larvalarıyla beslenen beta, sıtma savaşının doğal yardımcılarından sayılır: Be­tanın yaşadığı durgun sularda hem oksijen az olduğundan, hem de solungaçları öbür balık-larınki gibi sudan oksijeni almaya pek elveriş­li olmadığından, hayvanın solungaçlarının üs­tünde özel bir solunum organı vardır. Bu yüzden betalar ara sıra su yüzeyine çıkar ve ağızlarını havayla doldurarak, bu organ aracı­lığıyla havanın oksijenini solurlar.

Betaların üreme davranışı da çok ilginçtir. Yumurtaların ve yumurtadan çıkan yavrula­rın bakımını, öbür balıklardaki gibi dişi değil erkek üstlenir. Üreme mevsimi geldiğinde, erkek beta su yüzeyine hava üfleyerek kabar­cıklar oluşturur. Sonra vücudundan sümüksü bir sıvı salgılayarak kabarcıkları bu maddeyle kaplar. Böylece birbirine sıkıca yapışan ka­barcıklar su üzerinde sal gibi yüzen bir küme oluşturur. Dişi balık yumurtalarını bu kabar­cıkların arasına bırakır ve erkek beta, küme­den ayrılıp düşen yumurtaları ağzıyla yakala­yıp yeniden yerine yerleştirir. Yavrular yu­murtadan çıkıncaya kadar bu köpükten yuva­yı özenle korur, gerektiğinde onarır ve başka balıkları, hatta dişisini bile yumurtalara yak­laştırmaz. Yumurtadan çıkan yavruları, ken­dilerine bakabilecek duruma gelinceye kadar koruyup gözetmek gene erkeğin görevidir.

 

Latince Adı: Betta splendens

Habitatı ve Anavatanı: Tayland

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Orta derecede agresif

Kendi Türlerine Davranışı: Aşırı Saldırgan

Yüzme Seviyesi: Yüzey

Cinsiyet Ayrımı: Erkekler daha renklidir ve daha uzun yüzgeçlere sahiptir.

Üreme: Erkek suyun üstüne köpükten yuva yapar erkek ve dişi yumurtlarken baba yumurtlararı bu köpüklere taşır ve yumurtalara bekçilik eder.

Sıcaklık: 26 °C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 7 cm

En Az Akvaryum Hacmi: 30 lt

Su Sertliği: Orta

pH: 6-9

Zorluk Seviyesi: 1

Genel Yorum: Ülkemizde genelde fanuslarda ve bardaklarda satılan bu balıklar yaşatılma şekli açısından hak etikleri yeri bulamamış ticari kaygılar yüzünden üstün körü yaşatılmaya çalışılan narin ve asil balıklardır. Beta Cennet balığı Gurami gibi türler Labirentliler olarak adlandırılır bunun nedeni bulundukları sudaki oksijen miktarı çok düştüğünde hayatta kalmalarını sağlayan labirent adı verilen ek solunum organlarınada sahip olmalarıdır doğrudan havadan oksijen temin edebilirler. Fanuslarda satılmalarının nedeni Labirent olarak adlandırılan bir solunum sistemlerine daha sahip olmalarıdır. Labirentliler grubuna giren Güney Doğu Asya'nın bu kavgacı balığı genelde fanuslarda bakılmalarına rağmen en az 30 litrelik akvaryumlarda bakılmalıdır. Davranış biçimleri gereği iki erkeği aynı ortamda yaşatamazsınız sonuç mutlaka bir balığın kaybedilmesi olacaktır. Bunu erkek betanıza ayna tutarak test edebilirsiniz. Beslenmelerinde seçiçi davranmazlar kaliteleli kuru yemler canlı yemler ve dondurulmuş yemlerle beslenebilirler. Aynı akvaryumda dişi beta beslenebilir ama dişi beta bulmak hem zordur hemde dişi betanın erkeğin darbelerinden korunmak için formda olması ve akvaryumun büyük ayrıca bol bitkilendirilmiş olması gerekir. Üremeleri su yüzeyinde erkek betanın yaptığı köpük yuvada gerçekleşir erkek yere düşen yumurtaları yuveya taşır. Mümkünse dişi ile erkek ayrı akvaryumlarda bakılıp kondüsyon kazandırılmalıdır.

Betta Splendens

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.