Görüntülü Matlab dersleri 5 Matris Determinatı Matrisin Tersi 4 islem

Görüntülü Matlab dersleri 5 Matris Determinatı Matrisin Tersi 4 islem

komutlar

det

çarpma toplama bölme çıkarma