Görüntülü Matlab dersleri 11 Grafiksel çizimler-2

Görüntülü Matlab dersleri 11 Grafiksel çizimler – grafikler

Anlatılan komutlar

plot

hold on

hold off

title

label

subplot