Görüntülü Matlab dersi 17 Switch case komutları örnekler

Bu videoda switch case komutunu kullanarak hesap makinası yapmayı gösteriyor