Gazi Üniversitesi 2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik takvimi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı
Akademik Takvimi (Yıllık ve 3 Dönemlik Sistem Uygulayan Birimler Hariç)
GÜZ YARIYILI
11-16 Ağustos 2017 ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt)
16-18 Ağustos 2017 ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt
yaptırmayan ya da yaptıramayan öğrencilerin kayıtları)
21 Ağustos 2017 Güz döneminde açılacak ders ve şubelerin O.B.S.’ye girilmesi için son gün
30 Ağustos 2017 Zafer Bayramı
31 Ağustos-4 Eylül 2017 Arife ve Kurban Bayramı
6 Eylül 2017 Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü
12 Eylül 2017 Saat 10.00
Lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinden muaf olacak 1. sınıf öğrencilerinin sınavları
(Hazırlık Sınıfında öğrenim gören öğrenciler ile hazırlık sınıfı muafiyet sınavında başarılı olan öğrenciler
katılamaz)


6-7 Eylül 2017 Yabancı uyruklu öğrencilerin ilk kayıtları
11 Eylül 2017 Ders Tanımlama Formu’nun Ö.B.S.’ye yüklenmesinin son günü
13 Eylül 2017 Saat 14.00 Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı
11 Eylül 2017 Saat 10.00
13 Eylül 2017 Saat 10.00
Hazırlık sınıfı Muafiyet Sınavı (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça yeterlik) (Tıp Fakültesi İngilizce
Tıp Bölümü, Mühendislik, Mimarlık, Gazi Eğitim, Edebiyat ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin
ilgili bölümlerinin öğrencileri, dikey geçiş ile ilgili birimlere yeni kayıt olan öğrenciler, hazırlık sınıfında
eğitim görüp başarısız olan öğrenciler)
14 – 15 Eylül 2017
DERS KAYITLARI (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci
öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt
yapacaklardır.])
18 Eylül 2017 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
18-22 Eylül 2017 Birinci sınıflar için uyum haftası (İlgili birimlerce düzenlenecektir.)
21 – 22 Eylül 2017
Danışman onayları, ders ekleme-bırakma ve mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin
etkileşimli kayıtları
27 Eylül 2017 Yaz öğrenimine devam edip mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAV
13 Ekim 2017 Danışman onayıyla dersten çekilme işleminin son günü
18 Ekim 2017 Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
29 Ekim 2017 Cumhuriyet Bayramı (Pazar)
10 Kasım 2017 Atatürk’ün ölüm yıldönümü (Cuma)
4-8 Aralık 2017 Yarıyıl sonu sınav programlarının ilgili birim ağ adresinden ilan edilmesi
6 Aralık 2017
Bahar döneminde açılacak derslerin ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme
dâhil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)
25-29 Aralık 2017 Öğrencilerin dönem içi değerlendirmelerinin ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi
tarafından ilan edilmesi
29 Aralık 2017
GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri
hariç)
1 Ocak 2018 Yeni yıl tatili (Pazartesi)
2 – 12 Ocak 2018 Yarıyıl sonu sınavları
19 Ocak 2018 Yarıyıl sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 23:59’a kadar)
22 Ocak 2018
Yarıyıl sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.’ye gönderilmesinin son
günü
BAHAR YARIYILI
8 Ocak 2018 Bahar döneminde açılacak ders ve şubelerin Ö.B.S.’ye girilmesi için son gün
24 Ocak 2018 Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü
29 Ocak 2018 Ders Tanımlama Formu’nun Ö.B.S.’ye yüklenmesinin son günü
1-2 Şubat 2018
DERS KAYITLARI (Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır [öğrenim süresini aşan ve ikinci
öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt
yapacaklardır.])
5 Şubat 2018 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
8-9 Şubat 2018
Danışman onayları, ders ekleme-bırakma ve mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin
etkileşimli kayıtları
20 Şubat 2018 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
5 Mart 2018 Danışman onayıyla dersten çekilme işleminin son günü
6 Mart 2018 Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
15 Nisan 2018 Yaz okulunda açılacak derslerin Rektörlüğe bildirimi için son gün
23 Nisan 2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi)
1 Mayıs 2018 Emek ve Dayanışma Günü (Salı)
14-18 Mayıs 2018 Öğrencilerin dönem içi değerlendirmelerinin ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi
tarafından ilan edilmesi
18 Mayıs 2018
BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri
hariç)
19 Mayıs 2018 Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
21 Mayıs – 1 Haziran 2018 Yarıyıl sonu sınavları
10 Haziran 2018 Yarıyıl sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün (Saat 12:30’a kadar)
19 Haziran 2018
Yarıyıl sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce Ö.İ.D.B.’ye gönderilmesinin son
günü
13 Temmuz 2018 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
YAZ OKULU
18-19 Haziran 2018 Yaz okulu ön kayıtları
21-22 Haziran 2018 Kesin kayıt ve danışman onayları
25 Haziran-3 Ağustos 2018 Yaz okulu
6-10 Ağustos 2018 Yaz okulu sonu sınavları
19 Ağustos 2018 Yaz okulu notlarının girilmesi için son gün

 

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.