Dell Server Hata Mesajları ve Açıklamaları

AMP0302

The system board < name> current is greater than the upper warning threshold. (Sistem kartı <ad> akımı üst uyarı eşiğinden fazla.)
Ayrıntılar
Sistem kartı < ad> akımı optimum aralığın dışında.
Eylem
1. Sistem güç politikasını inceleyin.
2. Güce ilişkin arızalar için sistem kayıtlarını kontrol edin.
3. Sistem yapılandırma değişikliklerini inceleyin.
4. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

AMP0303

The system board < name> current is greater than the upper critical threshold. (Sistem kartı <ad> akımı üst kritik eşiğinden fazla.)
LCD ı
System board < name> current is outside of range. (Sistem kartı <ad> akımı aralığın dışında.)
Ayrıntılar
Sistem kartı < ad> akımı optimum aralığın dışında.
Eylem
1. Sistem güç politikasını inceleyin.
2. Güce ilişkin arızalar için sistem kayıtlarını kontrol edin.
3. Sistem yapılandırma değişikliklerini inceleyin.
4. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

ASR0000

The watchdog timer expired. (Güvenlik zamanlayıcısı süresi doldu.)
Ayrıntılar
İşletim sistemi veya bir uygulama zaman aşımı süresinde iletişim kuramadı.
Eylem
İşletim sistemini, uygulamayı, donanımı ve sistem olay kaydını istisna olayları açısından kontrol edin.

ASR0001

The watchdog timer reset the system. (Güvenlik zamanlayıcısı sistemi sıfırlıyor.)
Ayrıntılar
İşletim sistemi veya bir uygulama zaman aşımı süresinde iletişim kuramadı. Sistem sıfırlandı.
Eylem
İşletim sistemini, uygulamayı, donanımı ve sistem olay kaydını istisna olayları açısından kontrol edin.

ASR0002

The watchdog timer powered off the system. (Güvenlik zamanlayıcısı sistemi kapattı.)
Ayrıntılar
İşletim sistemi veya bir uygulama zaman aşımı süresinde iletişim kuramadı. Sistem kapatıldı.
Eylem
İşletim sistemini, uygulamayı, donanımı ve sistem olay kaydını istisna olayları açısından kontrol edin.

ASR0003

The watchdog timer power cycled the system. (Güvenlik zamanlayıcısı sistemde güç döngüsü uyguladı.)
Ayrıntılar
İşletim sistemi veya bir uygulama zaman aşımı süresinde iletişim kuramadı. Sisteme güç döngüsü uygulandı.
Eylem
İşletim sistemini, uygulamayı, donanımı ve sistem olay kaydını istisna olayları açısından kontrol edin.

BAT0002

The system board battery has failed. (Sistem kartı pili başarısız oldu.)
LCD ı
Sistem kartı pili başarısız oldu. Pili kontrol edin.
Ayrıntılar
Sistem kartı pili eksik ya da kötü.
Eylem
Bkz. Yardım Alma.

BAT0017

The < name> battery has failed. (<ad> pili başarısız oldu.)
LCD ı
< ad> pili başarısız oldu. Pili kontrol edin.
Ayrıntılar
< ad> pili eksik, hatalı ya da termal nedenlerden dolayı yeniden şarj edilemeyecek durumdadır.
Eylem
Sistem fanlarını kontrol edin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

CPU0000

CPU < number> has an internal error (IERR). (CPU <sayı> dahili bir hataya sahip (IERR))
LCD ı
CPU < number> has an internal error (IERR). (CPU <sayı> dahili bir hataya sahip (IERR))
Ayrıntılar
Sistem Olay Kaydı ve İşletim Sistemi Kayıtları istisnanın işlemci dışında olduğunu belirtebilir.
Eylem
Sistem Olay Kaydı ve İşletim Sistemi Kayıtlarını inceleyin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

CPU0001

CPU < number> has a thermal trip (over-temperature) event. (CPU <sayı> termal bir trip (aşırı sıcaklık) olayına sahip.)
LCD ı
CPU < number> termal bir tribe sahip. CPU ısı emiciyi kontrol edin.
Ayrıntılar
İşlemci sıcaklığı çalışma aralığının ötesine yükseldi.
Eylem
Fan hatası olup olmadığını görmek için kayıtları gözden geçirin. Fan arızası saptanmazsa, giriş sıcaklığını (mevcutsa) kontrol edin ve işlemci ısı emicisini yeniden takın. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

CPU0005

CPU < number> configuration is unsupported. (CPU <sayı> yapılandırması desteklenmiyor.)
LCD ı
CPU < number> configuration is unsupported. Check CPU or BIOS revision. (CPU <sayı> yapılandırması desteklenmiyor. CPU veya BIOS revizyonunu kontrol edin.)
Ayrıntılar
Sistem önyükleme yapamıyor veya düşük dereceli bir durumda çalışabiliyor.
Eylem
Desteklenen işlemci tipleri için teknik özellikleri inceleyin.
CPU0010

CPU < number> is throttled. (CPU <sayı> kesildi.)
Ayrıntılar
CPU termal veya güç koşulları nedeniyle kesildi.
Eylem
Güç veya termal istisnalar için sistem kayıtlarını inceleyin.

CPU0023

CPU < number> is absent. (CPU <sayı> yok.)
LCD ı
CPU < number> is absent. Check CPU. (CPU <sayı> yok. CPU’yu kontrol edin.)
Eylem
İşlemcinin takıldığını doğrulayın. Varsa, işlemciyi yeniden yerleştirin.

CPU0204

CPU < number> < name> voltage is outside of range. (CPU <sayı> <ad> voltajı aralığın dışında.)
LCD ı
CPU < number> < name> voltage is outside of range. Re-seat CPU. (CPU <sayı> <ad> voltajı aralığın dışında. CPU’yu yeniden yerleştirin.)
Ayrıntılar
İzin verilebilen aralığın dışındaki voltajlar elektrikli bileşenlere zarar verebilir veya sastemin kapanmasına neden olabilir.
Eylem
1. Sistemi kapatın ve bir dakika boyunca giriş gücünü çıkarın.
2. İşlemcinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
3. Giriş gücünü yeniden uygulayın ve sistemi açın.
4. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
CPU0700

CPU < number> initialization error detected. (CPU <sayı> başlatma hatası saptandı.)
LCD ı
CPU < number> initialization error detected. Power cycle system. (CPU <sayı> başlatma hatası saptandı. Sisteme güç döngüsü uygulayın.)
Ayrıntılar
Sistem BIOS’u işlemciyi başlatamadı.
Eylem
1. Sistemi kapatın ve bir dakika boyunca giriş gücünü çıkarın.
2. İşlemcinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
3. Giriş gücünü yeniden uygulayın ve sistemi açın.
4. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
CPU0701

CPU < number> protocol error detected. (CPU <sayı> protokol hatası saptandı.)
LCD ı
CPU < number> protocol error detected. Power cycle system. (CPU <sayı> protokol hatası saptandı. Sisteme güç döngüsü uygulayın.)
Ayrıntılar
Sistem olay kaydı ve işletim sistemi kayıtları istisnanın işlemci dışında olduğunu belirtebilir.
Eylem
1. İstisnalar için sistemi ve işletim sistemi kayıtlarını kontrol edin. İstisna bulunamazsa, devam edin.
2. Sistemi kapatın ve bir dakika boyunca giriş gücünü çıkarın.
3. İşlemcinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
4. Giriş gücünü yeniden uygulayın ve sistemi açın.
5. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
CPU0702

CPU bus parity error detected. (CPU veri yolu eşlik hatası saptandı.)
LCD ı
CPU bus parity error detected. Power cycle system. (CPU veri yolu eşlik hatası saptandı. Sisteme güç döngüsü uygulayın.)
Ayrıntılar
Sistem olay kaydı ve işletim sistemi kayıtları istisnanın işlemci dışında olduğunu belirtebilir.
Eylem
1. İstisnalar için sistemi ve işletim sistemi kayıtlarını kontrol edin. İstisna bulunamazsa, devam edin.
2. Sistemi kapatın ve bir dakika boyunca giriş gücünü çıkarın.
3. İşlemcinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
4. Giriş gücünü yeniden uygulayın ve sistemi açın.
5. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
CPU0703

CPU bus initialization error detected. (CPU veri yolu başlatma hatası saptandı.)
LCD ı
CPU bus initialization error detected. Power cycle system. (CPU veri yolu başlatma hatası saptandı. Sisteme güç döngüsü uygulayın.)
Ayrıntılar
Sistem olay kaydı ve işletim sistemi kayıtları istisnanın işlemci dışında olduğunu belirtebilir.
Eylem
1. İstisnalar için sistemi ve işletim sistemi kayıtlarını kontrol edin. İstisna bulunamazsa, devam edin.
2. Sistemi kapatın ve bir dakika boyunca giriş gücünü çıkarın.
3. İşlemcinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
4. Giriş gücünü yeniden uygulayın ve sistemi açın.
5. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
CPU0704

CPU < number> machine check error detected. (CPU <sayı> makinesi kontrol hatası saptandı.)
LCD ı
CPU < number> machine check error detected. Power cycle system. (CPU <sayı> makinesi kontrol hatası saptandı. Sisteme güç döngüsü uygulayın.)
Ayrıntılar
Sistem olay kaydı ve işletim sistemi kayıtları istisnanın işlemci dışında olduğunu belirtebilir.
Eylem
1. İstisnalar için sistemi ve işletim sistemi kayıtlarını kontrol edin. İstisna bulunamazsa, devam edin.
2. Sistemi kapatın ve bir dakika boyunca giriş gücünü çıkarın.
3. İşlemcinin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
4. Giriş gücünü yeniden uygulayın ve sistemi açın.
5. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
FAN0000

Fan < number> RPM is less than the lower warning threshold. Fan hızı <sayı> RPM, alt uyarı eşiğinden az.)
Ayrıntılar
Fan çalışma hızı aralığın dışında.
Eylem
Fanı çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
FAN0001

Fan < number> RPM is less than the lower warning threshold. Fan hızı <sayı> RPM, alt uyarı eşiğinden az.)
LCD ı
Fan < number> RPM is outside of range. Check fan. (Fan hızı <sayı> RPM, aralığın dışında. Fanı kontrol edin.)
Ayrıntılar
Fan çalışma hızı aralığın dışında.
Eylem
Fanı çıkarın ve tekrar takın. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
FAN1201

Fan redundancy is lost. (Fan artıklığı kayıp.)
LCD ı
Fan redundancy is lost. Check fans. (Fan artıklığı kayıp. Fanları kontrol edin.)
Ayrıntılar
Fan has failed. (Fan hata verdi.)
Eylem
Hata veren fanları çıkarıp yeniden takın veya ek fan takın.
HWC1001

The < name> is absent. (<ad> yok.)
LCD ı
The < name> is absent. Check hardware. (<ad> yok. Donanımı kontrol edin.)
Ayrıntılar
Olmayan aygıt düzgün çalışma için gerekli olabilir. Sistem işlevselliği gerileyebilir.
Eylem
Donanımı yeniden takın veya yeniden bağlayın.
HWC2003

The storage < name> cable is not connected, or is improperly connected. (<ad> depolama kablosu bağlı değil veya düzgün şekilde bağlanmamış.)
LCD ı
Storage < name> cable or interconnect failure. Check connection. (<ad> depolama kablosu veya aradaki bağlantı başarısız. Bağlantıyı kontrol edin.)
Ayrıntılar
Düzgün çalışma için kablo gerekli olabilir. Sistem işlevselliği kısıtlı olabilir.
Eylem
Kablonun yerinde olup olmadığını kontrol edin, ardından yeniden takın veya yeniden bağlayın.
HWC2005

The system board < name> cable is not connected, or is improperly connected. (<ad> sistem kartı kablosu bağlı değil veya düzgün şekilde bağlanmamış.)
LCD ı
System board < name> cable connection failure. Check connection. (<ad> sistem kartı kablosu bağlantı hatası. Bağlantıyı kontrol edin.)
Ayrıntılar
Düzgün çalışma için kablo gerekli olabilir. Sistem işlevselliği kısıtlı olabilir.
Eylem
Kablonun yerinde olup olmadığını kontrol edin, ardından yeniden takın veya yeniden bağlayın.
MEM0000

Persistent correctable memory errors detected on a memory device at location(s) < location>. (<konum> konumunda/konumlarında bir bellek aygıtında ısrarcı düzeltilebilir bellek hataları saptandı.)
Ayrıntılar
Bu gelecekteki olası bir düzeltilemeyen hatanın erken bir göstergesidir.
Eylem
Bellek modüllerini yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
MEM0001

Multi-bit memory errors detected on a memory device at location(s) < location>. (<konum> konumunda/konumlarındaki bir bellek aygıtında çok bitli bellek hataları saptandı.)
LCD ı
< konum> üzerinde çok bitli bellek hatası. Belleği yeniden yerleştirin.
Ayrıntılar
Bellek modülü düzeltilemez bir hata ile karşılaştı. Sistem performansı kısıtlı olabilir. Bunun sonucu olarak işletim sistemi ve/veya uygulamalar hata verebilir.
Eylem
Bellek modüllerini yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
MEM0007

Unsupported memory configuration; check memory device at location < location>. (Desteklenmeyen bellek yapılandırması; <konum> konumundaki bellek aygıtını kontrol edin.)
LCD ı
Unsupported memory configuration. Check memory < location>. (Desteklenmeyen bellek yapılandırması. <konum> üzerindeki belleği kontrol edin.)
Ayrıntılar
Bellek doğru şekilde yerleştirilmemiş, yanlış yapılandırılmış veya arızalı olabilir. Bellek boyutu azaltıldı.
Eylem
Bellek yapılandırmalarını kontrol edin. Bellek modüllerini yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
MEM0701

Correctable memory error rate exceeded for < location>. (<konum> için düzeltilebilir bellek hatası oranı aşıldı.)
Ayrıntılar
Bellek çalışıyor olmayabilir. Bu gelecekteki olası bir düzeltilemeyen hatanın erken bir göstergesidir.
Eylem
Bellek modüllerini yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
MEM0702

Correctable memory error rate exceeded for < location>. (<konum> için düzeltilebilir bellek hatası oranı aşıldı.)
LCD ı
Correctable memory error rate exceeded for < location>. Re-seat memory. (<konum> konumu için düzeltilebilir bellek hatası oranı aşıldı. Belleği yeniden yerleştirin.)
Ayrıntılar
Bellek çalışıyor olmayabilir. Bu gelecekteki olası bir düzeltilemeyen hatanın erken bir göstergesidir.
Eylem
Bellek modüllerini yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
MEM1205

Memory mirror redundancy is lost. Check memory device at location(s) < location>. (Bellek ayna yedekliliği kayıp. <konum> konumundaki/konumlarındaki bellek aygıtını kontrol edin.)
LCD ı
Memory mirror lost on < location>. Power cycle system. (<konum> üzerindeki bellek aynası kayıp. Sisteme güç döngüsü uygulayın.)
Ayrıntılar
Bellek doğru şekilde yerleştirilmemiş, yanlış yapılandırılmış veya arızalı olabilir.
Eylem
Bellek yapılandırmalarını kontrol edin. Bellek modüllerini yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
MEM1208

Memory spare redundancy is lost. Check memory device at location < location>. (Bellek yedek yedekliliği kayıp. <konum> konumundaki bellek aygıtını kontrol edin.)
LCD ı
Memory spare lost on < location>. Power cycle system. (<konum> üzerindeki bellek yedeği kayıp. Sisteme güç döngüsü uygulayın.)
Ayrıntılar
Bellek yedekleme artık kullanılamıyor.
Eylem
Bellek modüllerini yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
MEM8000

Correctable memory error logging disabled for a memory device at location < location>. (<konum> konumunda bir bellek aygıtı için düzeltilebilir bellek hatası kaydı devre dışı bırakıldı.)
LCD ı
SBE log disabled on < location>. Re-seat memory. (<konum> üzerinde SBE kaydı devre dışı bırakıldı. Belleği yeniden yerleştirin.)
Ayrıntılar
Hatalar düzeltiliyor ancak kaydedilmiyor.
Eylem
Bellek istisnaları için sistem kayıtlarını inceleyin. < konum> konumundaki belleği yeniden yükleyin.
PCI1302

A bus time-out was detected on a component at bus < bus> device< device> function < func>. (<veri yolu> veri yolu <aygıt>aygıtı <işlev> işlevinde bir bileşen üzerinde bir veri yolu zaman aşımı saptandı.)
Ayrıntılar
Sistem performansı gerileyebilir. Aygıt bir işleme yanıt veremedi.
Eylem
Giriş gücünü döngüye sokun, bileşen sürücülerini güncelleyin, aygıt kaldırılabilirse, aygıtı yeniden takın.
PCI1304

An I/O channel check error was detected. (I/O kanalı kontrol hatası saptandı.)
LCD ı
I/O channel check error detected. Power cycle system. (I/O kanalı kontrol hatası saptandı. Sisteme güç döngüsü uygulayın.)
Eylem
Giriş gücünü döngüye sokun, bileşen sürücülerini güncelleyin, aygıt kaldırılabilirse, aygıtı yeniden takın.
PCI1308

A PCI parity error was detected on a component at bus < bus>device< device>function < func>. (<veri yolu>veri yolu<aygıt>aygıtı<işlev>işlevinde bir bileşen üzerinde bir PCI eşlik hatası saptandı.)
LCD ı
PCI parity error on bus < bus> device < device> function < func>. Power cycle system. (<veri yolu>veri yolu<aygıt>aygıtı<işlev>işlevinde bir bileşen üzerinde bir PCI eşlik hatası saptandı. Sisteme güç döngüsü uygulayın.)
Ayrıntılar
Sistem performansı gerileyebilir, PCI aygıtı çalışmayabilir veya sistem çalışmayabilir.
Eylem
Giriş gücünü döngüye sokun, bileşen sürücülerini güncelleyin, aygıt kaldırılabilirse, aygıtı yeniden takın.
PCI1320

A bus fatal error was detected on a component at bus < bus>device< device>function < func>. (<veri yolu>veri yolu<aygıt>aygıtı<işlev>işlevinde bir bileşen üzerinde hayati bir veri yolu hatası saptandı.)
LCD ı
Bus fatal error on bus < bus> device < device> function < func>. Power cycle system. (<veri yolu>veri yolu<aygıt>aygıtı<işlev>işlevinde bir bileşen üzerinde hayati bir veri yolu hatası saptandı. Sisteme güç döngüsü uygulayın.)
Ayrıntılar
Sistem performansı gerileyebilir veya sistem çalışmayabilir.
Eylem
Giriş gücünü döngüye sokun, bileşen sürücülerini güncelleyin, aygıt kaldırılabilirse, aygıtı yeniden takın.
PCI1342

A bus time-out was detected on a component at slot < number>. (<sayı> yuvasındaki bir bileşen üzerinde bir veri yolu zaman aşımı saptandı.)
Ayrıntılar
Sistem performansı gerileyebilir veya sistem çalışmayabilir.
Eylem
Giriş gücünü döngüye sokun, bileşen sürücülerini güncelleyin, aygıt kaldırılabilirse, aygıtı yeniden takın.
PCI1348

A PCI parity error was detected on a component at slot < number>. (<sayı> yuvasındaki bir bileşen üzerinde bir yazılım hatası saptandı.)
LCD ı
PCI parity error on slot < number>. Re-seat PCI card. (<sayı> yuvasında PCI eşlik hatası. PCI kartını yeniden yerleştirin.)
Ayrıntılar
Sistem performansı gerileyebilir veya sistem çalışmayabilir.
Eylem
Giriş gücünü döngüye sokun, bileşen sürücülerini güncelleyin, aygıt kaldırılabilirse, aygıtı yeniden takın.
PCI1360

A bus fatal error was detected on a component at slot < number>. (<sayı> yuvasındaki bir bileşen üzerinde hayati bir veri yolu hatası saptandı.)
LCD ı
Bus fatal error on slot < number>. Re-seat PCI card. (<sayı> yuvasında hayati bir veri yolu hatası. PCI kartını yeniden yerleştirin.)
Ayrıntılar
Sistem performansı gerileyebilir veya sistem çalışmayabilir.
Eylem
Giriş gücünü döngüye sokun, bileşen sürücülerini güncelleyin, aygıt kaldırılabilirse, aygıtı yeniden takın.
PDR0001

Fault detected on drive < number>. (<sayı> sürücüsünde arıza saptandı.)
LCD ı
Fault detected on drive < number>. Check drive. (<sayı> sürücüsünde arıza saptandı. Sürücüyü kontrol edin.)
Ayrıntılar
Denetleyici disk üzerinde bir arıza saptadı ve diski çevrimdışına aldı.
Eylem
Arızalı diski kaldırın ve yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

PDR1016

Drive < number> is removed from disk drive bay < bay>. (<bölme> disk sürücü bölmesinden <sayı> sürücüsü kaldırıldı.)
LCD ı
Drive < number> removed from disk drive bay < bay>. Check drive. (<bölme> disk sürücü bölmesinden <sayı> sürücüsü kaldırıldı. Sürücüyü kontrol edin.)
Ayrıntılar
Denetleyici sürücünün kaldırıldığını saptadı.
Eylem
Sürücünün takıldığını doğrulayın. Sürücüyü yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
PST0128

No memory is detected. (Bellek saptanmadı.)
LCD ı
No memory is detected. Inspect memory devices. (Bellek saptanmadı. Bellek aygıtlarını denetleyin.)
Ayrıntılar
Sistem BIOS’u sistemde bellek algılayamadı.
Eylem
Bellek modüllerini yeniden yerleştirin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
PST0129

Memory is detected, but is not configurable. (Bellek algılandı, ancak yapılandırılabilir değil.)
LCD ı
Bellek algılandı, ancak yapılandırılabilir değil. Bellek aygıtlarını kontrol edin.
Ayrıntılar
Sistem BIOS’u belleği algıladı, ancak sistem işletimi için belleği yapılandıramadı.
Eylem
Sistem belleği kurulumunu desteklenen sistem belleği yapılandırmaları ile karşılaştırın.
PSU0001

Power supply < number> failed. (<sayı> güç kaynağı başarısız.)
LCD ı
PSU < number> failed. Check PSU. (PSU <sayı> başarısız. PSU’yu kontrol edin.)
Eylem
Güç kaynağını kaldırın ve tekrar takın. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

PSU0002

A predictive failure detected on power supply < number>. (<sayı> güç kaynağı üzerinde öngörülebilir bir arıza saptandı.)
LCD ı
Predictive failure on PSU < number>. Check PSU. (PSU <sayı> üzerinde öngörülebilir arıza. PSU’yu kontrol edin.)
Ayrıntılar
Sistem performansı ve güç yedekliliği gerilemiş veya kaybolmuş olabilir.
Eylem
Bir sonraki servis penceresinde güç kaynağını kaldırın ve tekrar takın. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
PSU0003

< sayı> güç kaynağı için güç girişi kayıp. (<sayı> güç kaynağı için güç girişi kayıp.)
LCD ı
Power input for PSU < number> is lost. Check PSU cables. (PSU <sayı>için güç girişi kayıp. PSU kablolarını kontrol edin.)
Ayrıntılar
Güç kaynağı doğru şekilde takılıdır ancak bir giriş kaynağı bağlı değil veya işlevsel değil.
Eylem
Giriş kaynağının güç kaynağına takılı olduğunu doğrulayın. Giriş gücünün güç kaynağı için çalıştırma gerekliliği dahilinde olduğunu doğrulayın.
PSU0006

Power supply < number> type mismatch. (<sayı> güç kaynağı tipi uyuşmazlığı.)
LCD ı
Power supply < number> is incorrectly configured. Check PSU. (<sayı> güç kaynağı tipi uyuşmazlığı. PSU’yu kontrol edin.)
Ayrıntılar
Güç kaynakları aynı giriş tipinde ve güç değerinde olmalıdır.
Eylem
Uyuşan güç kaynaklarını takın ve bu kılavuzdaki doğru yapılandırmayı inceleyin.
PSU0016

Power supply < number> is absent. (<sayı> güç kaynağı yok.)
LCD ı
PSU < number> is absent. Check PSU. (PSU <sayı> yok. PSU’yu kontrol edin.)
Ayrıntılar
Güç kaynağı çıkartılmış veya hata verdi.
Eylem
1. Güç kaynağını kaldırın ve tekrar takın.
2. Kabloları ve sistemdeki alt sistem bileşenlerini hasar açısından kontrol edin.
3. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
PSU0031

Cannot communicate with power supply < number>. (<sayı> güç kaynağı ile iletişim kurulamıyor.)
LCD ı
Cannot communicate with PSU < number>. Re-seat PSU. (PSU <sayı> ile iletişim kurulamıyor. PSU’yu yeniden yerleştirin.)
Ayrıntılar
Güç kaynağı çalışabilir, ancak güç kaynağı izleme kısıtlı olabilir. Sistem performansı kısıtlı olabilir.
Eylem
Güç kaynağını kaldırın ve tekrar takın. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

PSU0032

The temperature for power supply < number> is in a warning range. (Güç kaynağı sıcaklığı <sayı> uyarı aralığında.)
Ayrıntılar
Sistem performansı gerileyebilir.
Eylem
Hava çıkışı ve giriş sıcaklığı dahil sistemin çalışma ortamını kontrol edin. Sıcaklık ve termal bileşen hataları için sistem kayıtlarını kontrol edin.

PSU0033

The temperature for power supply < number> is outside of the allowable range. (Güç kaynağı sıcaklığı <sayı> izin verilen aralığın dışında.)
LCD ı
PSU < number> temperature outside of range. Check PSU. (PSU <sayı> sıcaklığı aralığın dışında.)
Ayrıntılar
Sistem performansı gerileyebilir.
Eylem
Hava çıkışı ve giriş sıcaklığı dahil sistemin çalışma ortamını kontrol edin. Sıcaklık ve termal bileşen hataları için sistem kayıtlarını kontrol edin.

PSU0034

An under voltage fault detected on power supply < number>. (Güç kaynağı <sayı> üzerinde düşük voltaj arızası algılandı.)
LCD ı
An under voltage fault detected on PSU < number>. Check power source. (PSU <sayı> üzerinde düşük voltaj arızası algılandı. Güç kaynağını kontrol edin.)
Ayrıntılar
Bu hatanın nedeni sistemdeki kablolardan ve alt sistem bileşenlerinden kaynaklanan elektrik arızası olabilir.
Eylem
1. Güç kaynağını kaldırın ve tekrar takın.
2. Kabloları ve sistemdeki alt sistem bileşenlerini hasar açısından kontrol edin.
3. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

PSU0035

An over voltage fault detected on power supply < number>. (Güç kaynağı <sayı> üzerinde yüksek voltaj arızası algılandı.)
LCD ı
Over voltage fault on PSU < number>. Check PSU. (PSU <sayı> üzerinde yüksek voltaj arızası algılandı. PSU’yu kontrol edin.)
Eylem
Giriş gücünü kontrol edin veya güç kaynağını tekrar takın. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

PSU0036

An over voltage fault detected on power supply < number>. (Güç kaynağı <sayı> üzerinde yüksek voltaj arızası algılandı.)
LCD ı
An over current fault detected on PSU < number>. Check PSU. (PSU <sayı> üzerinde yüksek voltaj arızası algılandı. PSU’yu kontrol edin.)
Ayrıntılar
Bu hatanın nedeni sistemdeki kablolardan ve alt sistem bileşenlerinden kaynaklanan elektrik arızası olabilir.
Eylem
1. Güç kaynağını kaldırın ve tekrar takın.
2. Kabloları ve sistemdeki alt sistem bileşenlerini hasar açısından kontrol edin.
3. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

PSU0037

Fan failure detected on power supply < number>. (Güç kaynağı <sayı> üzerinde fan arızası algılandı.)
LCD ı
Fan failure detected on PSU < number>. Check PSU. (PSU <sayı> üzerinde fan arızası algılandı. PSU’yu kontrol edin.)
Eylem
Fanın engellenip engellenmediğini kontrol edin. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

PSU0076

A power supply wattage mismatch is detected; power supply < number> is rated for < value> watts. (Güç kaynağı watt değerinde uyumsuzluk saptandı; güç kaynağı <sayı>, <değer> watt olarak değerlendirilmiştir.)
LCD ı
PSU wattage mismatch; PSU < number> = < value >watts (PSU watt değerinde uyumsuzluk; PSU <sayı> = <değer> watt)
Ayrıntılar
Güç kaynakları aynı giriş tipinde ve güç değerinde olmalıdır.
Eylem
Uyumlu güç kaynaklarını takın ve doğru yapılandırma için bu kılavuzu inceleyin.

PSU1201

Power supply redundancy is lost. (Güç kaynağı yedekliliği kayıp.)
Ayrıntılar
Güç kaynağı kısıtlı durumda çalışmayı dener. Sistem Performansı ve güç artıklığı azalabilir veya tamamen ortadan kalkabilir.
Eylem
Giriş gücünü kontrol edin. Güç kaynağını tekrar takın. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

PSU1204

The power supplies are not redundant. Insufficient resources to maintain normal operations. (Güç kaynakları yedekli değil. Normal işlemleri sürdürmek için yetersiz kaynak.)
LCD ı
PSU redundancy degraded. Check PSU cables. (PSU yedekliliği gerilemiş. PSU kablolarını kontrol edin.)
Ayrıntılar
Geçerli güç çalıştırma modu, bir güç kaynağı istisnası, güç kaynağı invertör değişikliği veya sistem gücü invertör değişikliği nedeniyle yedekli değil.
Eylem
Güç kaynağı arızaları için olay kaydını kontrol edin. Sistem yapılandırmasını ve güç tüketimini inceleyin.

PWR1004

The system performance degraded because power capacity has changed. (Sistem performansı güç kapasitesi değiştirildiği için gerilemiş.)
Ayrıntılar
Sistem kapanabilir veya performansı gerilemiş bir durumda çalışabilir.
Eylem
Güç kaynağı arızaları için olay kaydını kontrol edin. Sistem yapılandırmasını ve güç tüketimini inceleyin ve güç kaynaklarını buna göre yükseltin veya takın.

PWR1005

The system performance degraded because the user-defined power capacity has changed. (Sistem performansı kullanıcı tanımlı güç kapasitesi değiştiğinden gerilemiş.)
Ayrıntılar
Kullanıcı tanımlı güç ayarları sistem çalışmasını etkilemiş.
Eylem
İstemsiz olduysa, sistem yapılandırması değişikliklerini ve güç ilkesini inceleyin.

PWR1006

Sistem güç kapasiteyi aştığından durduruldu.
LCD ı
System power demand exceeds capacity. System halted. (Sistem güç talebi kapasiteyi aşıyor. Sistem durduruldu.)
Ayrıntılar
Sistem güç kapasiteyi aştığından durduruldu.
Eylem
Sistem yapılandırmasını inceleyin, güç kaynaklarını yükseltin veya sistem güç tüketimini azaltın.

RFM1008

Failure detected on Removable Flash Media < name>. (Kaldırılabilir Flash Ortamı <ad> üzerinde arıza saptandı.)
LCD ı
Removable Flash Media < name> failed. Check SD Card. (Kaldırılabilir Flash Ortamı <ad> başarısız. SD Kartı kontrol edin.)
Ayrıntılar
SD kartı okuma veya ayazma sırasında bir hata bildirildi.
Eylem
Flash ortamını yeniden yerine oturtun. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.
RFM1014

Removable Flash Media < name> is write protected. (Kaldırılabilir Flash Ortamı <ad> yazma korumalı.)
LCD ı
Removable Flash Media < name> is write protected. Check SD Card. (Kaldırılabilir Flash Ortamı <ad> yazma korumalı. SD Kartı kontrol edin.)
Ayrıntılar
Kart SD kartındaki fiziksel mandal ile yazma korumalı. Bir yazma korumalı kart kullanılamaz.
Eylem
İstemsiz olduysa, ortamı kaldırın ve yazma korumasını devre dışı bırakın.
RFM1201

Internal Dual SD Module redundancy is lost. (Dahili Dual SD Modülü yedekliliği kayıp.)
LCD ı
Internal Dual SD Module redundancy is lost. Check SD Card. (Dahili Dual SD Modülü yedekliliği kayıp. SD Kartı kontrol edin.)
Ayrıntılar
SD kartlarından biri veya ikisi düzgün çalışmıyor.
Eylem
Bkz. Yardım Alma.
RFM2001

Internal Dual SD Module < name> is absent. (Dahili Dual SD Modülü <ad> yok.)
LCD ı
Internal Dual SD Module < name> is absent. Check SD Card. (Dahili Dual SD Modülü <ad> yedekliliği kayıp. SD Kartı kontrol edin.)
Ayrıntılar
SD kartı modülü saptanmadı veya takılı değil.
Eylem
İstemsiz olduysa, SD modülünü tekrar takın.
RFM2002

Internal Dual SD Module < name> is offline. (Dahili Dual SD Modülü <ad> çevrimdışı.)
Ayrıntılar
SD kartı modülü takılı değil ancak hatalı takılmış veya yanlış yapılandırılmış olabilir.
Eylem
SD modülünü tekrar takın.
RFM2004

Failure detected on Internal Dual SD Module < name>. (Dahili Dual SD Modülü <ad> üzerinde arıza saptandı.)
LCD ı
Internal Dual SD Module < name> failed. Check SD Card. (Dahili Dual SD Modülü <ad> başarısız. SD Kartı kontrol edin.)
Ayrıntılar
SD kart modülü takılı ancak hatalı yapılandırılmış veya başlatılamadı.
Eylem
SD modülünü tekrar takın ve SD kartları kaldırıp tekrar takın.
RFM2006

Internal Dual SD Module < name> is write protected. (Dahili Dual SD Modülü <ad> yazma korumalı.)
Ayrıntılar
Modül yazma korumalı. Değişiklikler ortama yazılamayabilir.
Eylem
İstemsiz olduysa, ortamı kaldırın ve yazma korumasını devre dışı bırakın.
SEC0031

The chassis is open while the power is on. (Güç açıkken kasa açık.)
LCD ı
İzinsiz giriş saptandı. Kasa kapağını kontrol edin.
Ayrıntılar
Kasa açık. Sistem performansı gerileyebilir ve güvenlikten ödün verilebilir.
Eylem
Kasayı kapatın. Sistem kayıtlarını kontrol edin.
SEC0033

The chassis is open while the power is off. (Güç kapalıyken kasa açık.)
LCD ı
İzinsiz giriş saptandı. Kasa kapağını kontrol edin.
Ayrıntılar
Güç kapalıyken kasa açılmış. Sistem güvenliği zarar görmüş olabilir.
Eylem
Kasayı kapatın ve donanım envanterini doğrulayın. Sistem kayıtlarını kontrol edin.
SEL0006

All event logging is disabled. (Tüm olay kaydı devre dışı.)
Ayrıntılar
Bu  tüm olay kaydı kullanıcı tarafından devre dışı bırakıldığında görüntülenir.
Eylem
İstemsiz olduysa, oturum açmayı tekrar etkinleştirin.
SEL0008

Log is full. (Kayıt dolu.)
Ayrıntılar
Olay kaydı dolu olduğunda, ek olaylar kayda yazılmaz. Eski olayların üzerine yazılabilir veya kaybolabilir. Bu , kullanıcı olay kaydını devre dışı bıraktıysa da görülebilir.
Eylem
Kaydı yedekleyin ve temizleyin.
SEL0012

Could not create or initialize the system event log. (Sistem olay kaydı oluşturulamadı veya başlatılamadı.)
Ayrıntılar
Sistem olay kaydı başlatılamazsa, platform durumu ve arıza olayları yakalanmaz. Bazı yönetim yazılımları platform istisnalarını desteklemez.
Eylem
Yönetim denetleyicisini veya iDRAC’ı önyükleyin. Sistem giriş gücünü döngüye sokun. Sorun devam ederse desteği arayın.
SEL1204

An unknown system hardware failure detected. (Bilinmeyen bir sistem donanımı arızası saptandı.)
LCD ı
Unknown system hardware failure. (Bilinmeyen sistem donanımı arızası.)
Ayrıntılar
Sistem olay kaydı başlatılamazsa, platform durumu ve arıza olayları yakalanmaz. Bazı yönetim yazılımları platform istisnalarını rapor etmez
Eylem
Sistemi minimum desteklenen yapılandırmaya göre yapılandırın. Sorun devam ederse desteği arayın.
TMP0118

The system inlet temperature is less than the lower warning threshold. (Sistem giriş sıcaklığı alt uyarı eşiğinden az.)
LCD ı
System inlet temperature is outside of range. (Sistem giriş sıcaklığı aralığın dışında.)
Ayrıntılar
Ortam hava sıcaklığı çok serin.
Eylem
Sistem çalışma ortamını kontrol edin.
TMP0119

The system inlet temperature is less than the lower critical threshold. (Sistem giriş sıcaklığı alt kritik eşikten az.)
LCD ı
System inlet temperature is outside of range. (Sistem giriş sıcaklığı aralığın dışında.)
Ayrıntılar
Ortam hava sıcaklığı çok serin.
Eylem
Sistem çalışma ortamını kontrol edin.
TMP0120

The system inlet temperature is greater than the upper warning threshold. (Sistem giriş sıcaklığı üst uyarı eşiğinden fazla.)
LCD ı
System inlet temperature is outside of range. (Sistem giriş sıcaklığı aralığın dışında.)
Ayrıntılar
Ortam sıcaklığı çok sıcak veya bir ya da daha fazla fan arızalı olabilir.
Eylem
Sistem çalışma ortamını kontrol edin ve fan arızaları için olay kaydını inceleyin.
TMP0121

The system inlet temperature is greater than the upper critical threshold. (Sistem giriş sıcaklığı üst kritik eşikten fazla.)
LCD ı
System inlet < name> temperature is outside of range. Check Fans. (Siste giriş <ad> sıcaklığı aralığın dışında. Fanları kontrol edin.)
Ayrıntılar
Ortam sıcaklığı çok sıcak veya bir ya da daha fazla fan arızalı olabilir.
Eylem
Sistem çalışma ortamını kontrol edin ve fan arızaları için olay kaydını inceleyin.
VLT0204

The system board < name> voltage is outside of the allowable range. (istem kartı <ad> voltajı izin verilebilen aralığın dışında.)
LCD ı
System board voltage is outside of range. (Sistem kartı voltajı aralığın dışında.)
Ayrıntılar
Sistem donanımı bir aşırı voltaj veya düşük voltaj koşulu saptadı.
Çoklu voltaj istisnaları art arda meydana gelirse, sistem arıza korumalı modda kapanabilir.
Eylem
1. Güç kaynağı istisnaları için sistem kayıtlarını inceleyin.
2. Sistemi minimum yapılandırmaya yeniden yapılandırın, sistem kablolarını denetleyin ve yeniden takın.
3. Sorun devam ederse bkz. Yardım Alma.

 

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.