Çorlu 1. icra dairesi taşınmazın açık artırma ilanı

çorlu 1.icra dairesi açk arttırma ilanı

T.C. ÇORLU 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2003/1371 ESAS

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, Önemli özellikleri: 1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ il, Çorlu ilçe, 78 Ada No, 55 Parsel No, Hatip malı., 5.kat 13 nolu bağ. bölüm (meskeni, net yüzölçümü 150,00 m2’den azdır.Taşınmaz üzerinde zemin kat + 5 normal kattan oluşan dış cephesi btb kaplı ibrahim Kara Apartmanı isimli betonarme bina bulunmaktadır. Bina,Sait Güngör Sokak ile Kara ibrahim Sokak kesişiminde Cumhuriyet Ortaokulu, Eski Sanayi Sitesi, Çorlu Belediyesi Asfalt Şantiyesi ve Salih Omurtak Caddesi’ne yakın, ulaşım, altyapı, elektrik, su ve temizlik hizmetlerinden faydalanan çevresinde konut yoğunluğunun bulunduğu bir konumda yer almaktadır.Binada doğalgaz tesisatı tamamlanmış olup binada asansör bulunmaktadır.Kıymet takdiri istenen meskenin dış kapısı ve iç kapıları ahşaptır.Meskende ısınma soba ile yapılmaktadır.Meskende üç oda, salon, hol, mutfak ve banyo bulunmaktadır. Salon ve iki odanın zemini marley, bir odanın zemini laminat parke, holün zemini seramik duvar ve tavanları boyalıdır. Mutfak ve banyonun zemin ve duvar kaplaması seramiktir.Mutfakta tezgahı mermerit olan mutfak dolabı, banyoda küvet, alafranga klozet ve lavabo bulunmaktadır.Mesken brüt 110,00 m2’dir. Adresi : Hıdırağa Mah. Sait Güngör Sok. ibrahim Kara Apartmanı No: 12 Çorlu Çorlu/TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 317 m2

Arsa Payı : 140/2400

İmar Durumu : Bitişik nizam 6 kat ticari alanda olup yapı ruhsat tarihi 26/02/1998 Kıymeti :60.000,00 TL

KDV Oranı ; % 1

1. Satış Günü : 04/04/2016 günü 10:30 -10:40 arası 2.Satış Günü : 29/04/2016 günü 10:30 -10:40 arası Satış Yeri : Çorlu 1. icra müdürlüğü

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ il, Çorlu ilçe, 78 Ada No, 56 Parsel No, Hatip mah. deüçgen şeklinde geometrik bir yapıya sahip olan arsa

vasıflı taşınmaz Kara ibrahim sokak üzerinde. Cumhuriyet ortaokulu, Eski Sanayi sitesi, Çorlu Belediyesi Asfalt şantiyesi ve Salih Omurtak caddesine yakın, ulaşım, alt yapı, elektrik, su ve temizlik hizmetlerinden faydalanan çevresinde konut yoğunluğunun bulunduğu bir konumda olup üzerinde yapı bulunmayan taşınmaz için yapı ruhsatı verilme imkanı bulunmamaktadır.Yapı ruhsatı verilebilmesi için 78 ada 53 parsel ile tevhid zorunluluğu bulunmaktadır.Taşınmazın üzeri asfalt kaplıdır. Adresi : Hıdırağa mah. Kara ibrahim sok.

Yüzölçümü : 97,00 m2

Arsa Payı : 140/2400

Kıymeti :38.800,00 TL

KDV Oranı : % 18

1. Satış Günü : 04/04/2016 günü 11:00 -11:10 arası

2. Satış Günü : 29/04/2016 günü 11:00 -11:10 arası Satış Yeri : Çorlu 1. icra müdürlüğü

Satış şartları:

1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatjs, uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (151 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarariardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2003/1371 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ilan olunur.05.02.2016

(ic.if.K.126l

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.)

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.