Batıl inançlar ve Hurafelerin anlamları ne anlama gelir ne demektir

Ziyaret yerlerindeki ağaçları kesenlerı kesersen çarğılırsın.
Türbeden dışarıya bir şey, bir nesne götürürsen ne olur? çarpılır.
Mezarlığı parmağı ile işaret ederseniz parmaklarınız ağrır hasta olur.
Kurban kesilirken hayvan dilini dışarı çıkarırsa ne olur? kurban sahibi o yıl içerisinde ölür.
Bir çocuk sürekli ağlarsa ne olur ? o evde mutlaka ölüm meydana gelir.
Ayakkabı çıkarıldığında ters dönerse ne olur? , ayakkabı sahibinin tez vakitte öleceği düşünülür.
Yatarken çorapları baş tarafa koymakne demektir, insan çabuk ölür.
Ölünün elbiseleri ne yapılmalıdır? ölü yıkayıcılarına verilir.
Mezarlıktan ağaçlar neden kesilmez. Ağaçta cin olduğuna inanılır.
Akşam ölen kişinin üzerinene konulmalıdır. sabaha kadar bıçak konulur.
Yoğurdun güzel olması için ne yapılmalıdır? mezardan çırpı toplanarak, kaynayan sütün altına atılır.
Ölünün yıkandığı evde ne yapılır? üç gün ışık yanar.
Baş sağlığına gelen kişilerin ayakkabıları nasıl olmalıdır ? ters çevrilmez.
Mezar kazıcısına para verilmezse ne olur ? ölünün rahatsız olacağına inanılır.
Yılan öldürülüp, suya atılırsa ve yılan suda kaybolursa ne olur? yağmur yağar ve durmaz, seller olur.
Kurt uluyunca ne olur? ya ayaz olur ya kar yağar.
Bir evin başında baykuş öterse ne anlama gelir, o evde biri ölür ya da bir yıkım olur.
İnek doğurunca eve ağır bir şey alınırsa ya da ağır bir şey kaldırılırsa ne olur ? ineğin sütü kesilir.
İneğin sütünü yere sağarsan ne olur? hayvan hastalanır.
İlk yaylaya çıkışta sığırların ortasından bir yabancı geçerse ne olur? sığırlar hamile kalmaz, doğum yapmazlar.
Bir kişinin önüne tavşan çıkması ne demektir ne yapılmalı ? uğursuzluktur, mümkünse gidilen yoldan geri dönülür.
Çakal uluyunca ne yapmak gerekir? yere tükürmek gerekir, yoksa insanın başına bir yıkım gelir.
Çakal ulumaya başlayınca ne olur? hava açacak, günlük güneşlik olacak demektir.
Ateşe tükürmek, ateşe sövmek, ateşe tırnak atmak, su dökersek ne olur? uğursuzluk getirir.
Ocağın üstünü boş bırakırsak ne olur ? uğursuzluk getirir.
Sacayağının birdenbire devrilmesi ne anlama gelir? evin başına bir yıkım geleceğini gösterir.
Tencerede su boşu boşuna kaynarsa düşmanlar çoğalır.
Lamba yakılmayan evin ocağı her vakit kararır. Aynı zamanda ev sahibinin öldükten sonra mezarı da karanlık olur.
Hastalanan hayvanları ateşten geçirmek iyidir.
Ateşi söndürmek için su dökülmez, ateş toprakla örtülür.
Ateş çok önceden sönmüş olsa dahi külün yanında yatılmaz. Külde cin ve şeytanın oynak yaptığına inanılır.
Ateşin çıkardığı ses ateşi yakan kişi hakkında dedikodu yapıldığına işarettir.
Kara ağaçtan düşen yaşamaz.
Kara ağaçtan beşik, sandık yapılmaz.
İncir ağacının altında uyuyanları şeytan alır götürür.
Ceviz ağacının altında yaşayanları şeytan alır götürür.
Tarlada zina yapılırsa bereket olmaz.
Üzümün tanesini, karpuzun sap kısmındaki kabuğunun içini yiyenler yetim kalır.
Çocuğun bezleri yabani ağaca asılırsa çocuk yabani olur.
Nar tanelerini yere dökmek günahtır, nar cennet meyvesidir.
Diş düşürülünce o diş kimsenin göremeyeceği bir yere saklanmalı ya da gömülmelidir.
Elleri diz üzerinde kavuşturmak, parmakları birbirine geçirip el bağlamak iyi değildir, insanın kısmeti kapanır.
Parmakların çatırdaması iyidir, insanın sağlıklı olduğunu gösterir.
El yıkanırken önce sağ elden başlamalı, önce sol elden başlamak uğursuzluk getirir.
Tokalaşırken ya da birisine bir şey verirken sağ el kullanılmalıdır, sol el uğursuzluktur.
Baş taranırken dökülen saçları dökmek doğru değildir, bunlar toplanır, ölünce o kişinin kabrine konur. Çünkü bu saçlar kıyamet gününde tekrar bitecektir.
Hamile kadın aş eridiği sırada neye bakarsa doğacak çocuk ona benzeyecektir.
Akşam soğan yenen yere melekler gelmez.
Akşam aynaya bakanın ömrü kısa olur.
Akşam acı (biber, soğan, sarımsak) evden dışarıya verilmez.
Yoğurt, süt, peynir Akşam dışarıya verilmez. Vermek gerektiğinde üzerine kömür, üzerlik veya yeşil bir dal konularak verilir.
Akşam ıslık çalmak günahtır.
Akşam evden eve tuz verilmez.
Akşam kapının önü süpürülmez.
kmek aktaracağı haneden eve verilmez.
Çocuklar Akşam beş taş oynarsa düşman gelecek denir.
Değirmenden ilk gelen unla yapılan ilk ekmeği yiyen kişinin karısı ölür.
Ekmek kırıntılarını yere atmak, ayakla çiğnemek evin bereketini götürür.
Gurbete giden kişinin azığından bir parça ekmek çalınır.
Bir kişinin üzerinde dikiş dikilirse o kişinin kısmeti bağlanır.
Evin temeline karataş koymak iyi değildir.
Kapının önünde oturan kişi iftiraya uğrar.
Duvar dibinde uyumak iyi değildir, insan çarpılır.
Evin içerisi temiz olmazsa oraya melekler değil şeytanlar gelir. Böylece o evde mutluluk değil geçimsizlik olur.
haneden bir kişi gurbete gittiği zaman o gün ev süpürülmez, dışarıdan misafir alınmaz.
Eşya taşımak için kullanılan ala iple komşunun evine girilmez. Komşunun başına bir uğursuzluk geleceğine inanılır.
Kapı eşiğinde oturulmaz, insan fakir olur.
Kapı eşiğinde oturulmaz, insan bekar kalır.
Urganla komşunun evine girilmez. Aksi halde komşunun evinde kıtlık olur.
Kapı eşiğinde oturulmaz, kapı eşiğinde şeytan bulunur.
Yağmur yağarken kapı eşiğinde oturmak günahtır.
Odanın lambasını evin erkeği yakarsa o ev daima nur içinde ve bereketli olur.
Kadının yolda erkeğin önünü kesmesi uğursuzluktur.
Bir kadın iki erkeğin arasından geçerse çocuğu olmaz.
Bir adam iki kadının arasından geçerse sözü geçmez.
Bir erkek iki kız arasından geçerse köse olur.
Yarım çay içen kadın dul kalır.
Ava gidecek kişinin önünden kadın geçerse avlanamaz. Bundan dolayı o kişi ava gitmekten vazgeçer.
Kız çocuğunun ilk kez kesilecek saçını dayısı keserse saçı gür olur.

Oğlan çocuğunun saçını ilk kez amcası veya dayısı keser.
Kız baba evinden perşembe veya pazar günü çıkar.
Koç katımında koçun üzerine kız çocuğu bindirilirse doğacak kuzu dişi, oğlan çocuk bindirilirse erkek olur.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.