Aldo Pari Vefat ilanı

ACI KAYBIMIZ
Anita ve Fabio’nun biricik babası, İren Yeran’ın çok sevgili eşi, Merhume İlda’nın ve Bruna’nın ağabeyi, Vacirca ailesinin dayısı

ALDO PARİ‘yi
kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Yolu ışık olsun.
8 Aralık Cuma sabahı Saat:11:00’de St. Esprit Kilisesi’nden (Elmadağ Radyoevi karşısı) ebediyete yolcu edeceğiz.
AİLESİ