Matlab Matematiksel İşlemler ve örnekleri

Matlab programındaki işlemler diğer programlama dillerinde olduğu gibi karışık değil ve bildiğimiz matematiğin dışına çıkmıyor. Basit olarak matematiksel işlemler şöyle oluyor.
Toplama +
Çıkartma –
Çarpma *
Bölme /
Üs alma ^
Sqrt(x) x sayısının karekökü. Bunu x ^(0.5) olarak da yazabilirdik.
Sin(x) x sayısının sinüsü, radyan cinsinden.
Cos(x) x sayısının kosinüsü, radyan cinsinden.
Tan(x) x sayısının tanjantı, radyan cinsinden.
Cot(x) x sayısının kotenjantı, radyan cinsinden.
Yukarıdaki trigonometrik ifadeleri derece cinsinden yazdırmak için pi/180 ile çarpmamız gerek.
Sin(x*pi/180) , cos(x*pi/180) gibi.
Exp(x) e üzeri x değerini verir.
Floor(x) x sayısının tam değeri.
Round(x) x’e en yakın tamsayı
Mod(x,y) x ‘in y modundaki değeri
İsprime(x) x sayısının asal olup olmadığına bakar. Asal ise 1 değilse 0 döndüdür.
Primes(x ) x sayısına kadar olan asal sayıları denetler
factorial(x) x sayısının faktorieli.

 

 

Command Penceresine 10 -20 yazalım. Enter tuşuna bastığımızda matlab ekrana -10 değerini basacaktır.

Command Penceresine 10 +20 yazalım. Enter tuşuna bastığımızda matlab ekrana 30 değerini basacaktır.

4 ^2 yazdığımızda 4 sayısının karesini alıyor.

sqrt(16) yazıyorum karekökünü alıyor.

Matlab’da faktöriel, mod ve asal sayı bulma örnekleri.

Matlab’da trigonometrik işlemler. (cos,sin,tan ve cot)

Comments

comments

1 Star2 Stars345 (No Ratings Yet)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll To Top