TJK İstanbul Hipodromu işçi tesisi yapılması ihalesi ilanı

TJK, “İstanbul Hipodromu işçi Tesisi Yapılması” İşi İçin Açık ihale Yapacaktır.

Türkiye Jokey Kulübü Derneği At Yetiştiriciliği ve Yarışları iktisadi işletmesi; İstanbul Hipodromu’nda bulunan mevcut yığma sistem işçi tesisi binasının yıkılarak yerine betonarme sistem işçi tesisi binası yapılması işini kapalı zarf usulü ile ihale edecektir. k
ihale kapalı zarf usulü yapılacaktır. k Ihale sartnamesi TJK inşaat ve Yapı Destek Müdürlüğünden (İstanbul Veliefendi Hipodromu), Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kartepe, Şanlıurfa Hipodrom Müdürlüklerinden 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) + KDV karşılığında temin edilebilir.
Ihaleye girmek isteyen firmaların tekliflerini en geç 23.10.2018 Salı günü saat 12:00’a kadar Türkiye Jokey Kulübü Genel Müdürlüğü Yazı Işleri Şefliği Veliefendi Hipodromu Ekrem Kurt Bulvarı 34144 Bakırköy/İSTANBUL adresine teslim etmeleri gerekmektedir
. Geç müracaat ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Türkiye Jokey Kulübü 4734 sayılı K.İ.K.’na tabi değildir.
TÜRKIYE JOKEY KULÜBÜ 4n DERNEĞİ AT YETİŞTİRİCİLİĞİ VE 57 YARIŞLARI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Milli Savunma Bakanlığı ihale ilanı

MILLI SAVUNMA BAKANLIĞINDAN BELLİ İSTEKLİLER ARASI İHALE İLANI
1. “AKSAZ DENİZ ÜSSÜ RIHTIM, İSKELELER VE YARDİMCİ TESİSLER PİD+KONTROLLÜK MÜŞAVİR MÜHENDISLIK HİZMETLERİ” İ$İ
, 2.”AKSAZ-GÖLCÜK DENİZ ÜS KOMUTANLIĞINDA ÜÇ ADET DAR KAPSAMLİ PROJENIN B TİPİ MASRAF TAHMİNİNİN HAZİRLANMASİ MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ” İŞİ,
YUKARIDA ADI GEÇEN 2 FARKLİ İŞ İÇİN, 4734 SAYILI YASA’NIN 3 (B) MADDESİ MUAFİYETİ KAPSAMİNDA, 6095 SAYILI YASA, 6/7543 VE 7/2864 SAYILI KARARNAME ESASLARI İLE MSY.:202-5 (E) SAYILI NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI HİZMETLERİ YÖNERGESİ UYARİNCA ÖNERI KABUL EDİLECEKTİR. BU KAPSAMDA; İSTEKLİ OLAN FİRMALARIN, HER BİR İ$ ICIN AYRI AYRI HAZIRLANM1$ OLAN ÖN DUYURUYU, HER İş GÜNÜ, HER BİR İŞ İÇİN AYRI DILEKÇE, VEKALETNAME, NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ VE KİŞİ GÜVENLİK BELGESİ İLE BİRLİKTE BAŞVURARAK AŞAĞIDA YAZILI ADRESTEN ELDEN ALMALARI VE ÖN DUYURUDA İSTENEN BELGELERİ HAZIRLAYARAK, EN GEÇ 23 EKİM 2018 SALI GÜNÜ SAAT 11.00’E KADAR AŞAĞIDA YAZILI ADRESE ELDEN VEYA İADELİ TAAHHÜTLÜ OLARAK TESLİM ETMİ$ OLMALARI GEREKMEKTEDİR. POSTADA YAŞANAN GECİKMELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.

ADRES MSB LOJİSTİK GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI (İNŞ.-EML.) İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (TLF: 402 43 11-402 53 80) BAKANLIKLAR/ANKARA
Resmi Ilanlar www.ilan.gov.tred (Basım 872412)

Scroll To Top